Πετράκος: Προτάσεις απόφασης για πυρηνελαιουργεία – ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εργαζομένων και μέτρα προστασίας covid

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 14:58

Ο Θανάσης Πετράκος, επικεφαλής της παράταξης “Αγωνιστική ΣυνεργασίαΠελοποννήσου”, με Δελτίο Τύπου, μας ενημερώνει για προτάσεις απόφασης σε θέματα στα οποία είναι συνεισηγητής στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Αναλυτικά όλες οι προτάσεις – εισηγήσεις:ΚΟΙΝΗ  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ 

Των Παρατάξεων «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου», «Νέοι Δρόμοι για την Πελοπόννησο» και «Πράσινη Πελοπόννησος Οικολογική»

α) Διεκδίκηση από τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να υπάρξουν παραμετροποιημένοι κανόνες λειτουργίας τους και ολοκληρωμένη καταγραφή όλων των εκπομπών και των τιμών ρύπων.

β) Συστηματικοί και συνεχείς έλεγχοι για την αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

γ) Νέα χωροθέτηση για τη μετεγκατάσταση όσων πυρηνελαιουργείων χρειάζεται.

δ) Μείωση του όγκου του διφασικού ελαιοπυρήνα.

ε) Και το πιο ουσιαστικό το οποίο λύνει οριστικά το πρόβλημα είναι η διεκδίκηση ειδικού προγράμματος με μεγάλο ποσοστό δωρεάν επιδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τοποθέτηση της τεχνολογίας (ειδικών κυκλώνων), όπως έχει γίνει στην Ιταλία στην περιοχή της Τοσκάνης, ώστε να μηδενιστεί η εκπομπή των επικίνδυνων ρύπων.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-

ΑΠΟ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟ

Επειδή παρά τη πρόσφατη θετική τροποποίηση-  πρόταση που έγινε από τη Διαχειριστική Αρχή και συμπεριέλαβε και άλλους ΚΑΔ στην ενίσχυση όπως  είχαμε ζητήσει και εμείς με την επιστολή  μας με παράλληλη επέκταση της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών και αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανάγκες προτείνουμε: 

 -( Θυμίζω ότι τονίζαμε: Όπως γνωρίζετε από το πρόγραμμα ενίσχυσης των ελευθέρων επαγγελματιών και των τοπικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, προκειμένου να σταθούν όρθιες και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται αρκετές επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας, όπως π.χ. οι επιχειρήσεις χοντρικού εμπορίου και εξαγωγών για νωπά οπωροκηπευτικά, όπως και οι επιχειρήσεις εμπορίας, τυποποίησης και εξαγωγών ελαιολάδου, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά ότι προκειμένου να υλοποιηθεί γρήγορα το πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα της Κεντρικής Μακεδονίας η οποία δεν έχει τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Επίσης όπως σας είναι γνωστό, δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε οι σχολές οδηγών στο πρόγραμμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη  σελ. 13 της προκήρυξης αναφέρει : “Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.”

 Η λύση κατά τη γνώμη μας μπορεί και πρέπει να δοθεί από την κυβέρνηση, η οποία πρέπει να ενισχύσει από εθνικούς πόρους τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ δεν συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα των Περιφερειών. Να αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί. Τα 30 εκατομμύρια είναι λίγα. Στη λογική αυτή να δοθούν στη δημοσιότητα ο ακριβής αριθμός των αιτήσεων και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί.)-

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1) Για την ενίσχυση των εργαζομένων

Γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας δεν έχουν λάβει καμία ενίσχυση πέραν των 534 ευρώ και μάλιστα όχι όλες οι κατηγορίες των εργαζομένων  . Προτείνουμε να αποφασίσουμε να   ζητήσουμε   από τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας ώστε να αυξηθεί  το κονδύλι της συμπληρωματικής ενίσχυσης των εργαζομένων αυτών είτε από το ΕΣΠΑ είτε από εθνικούς πόρους  ώστε:

α) Να επεκταθεί η ενίσχυση των 534  ευρώ σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν υποστεί μείωση του εισοδήματος τους   

αλλά και στους ανέργους.

β) Κατάργηση  των φόρων και των τελών  για τα νοικοκυριά και επιδότηση ενοικίου στους  εργαζόμενους  αυτούς  και στους  ανέργους.

 γ) Να δοθεί συμπληρωματική  έκτακτη ενίσχυση στους  εργαζομένους αυτούς.

2) Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 1. Πρέπει να επανεξεταστεί το κριτήριο κέρδους της παραγράφου 10.3 της προκήρυξης γιατί έρχεται σε προφανή αντίφαση με τον διακηρυγμένο στόχο της προκήρυξης που είναι η  ενίσχυση όσων επλήγησαν από τον covid – 19. Το πώς αυτό το κριτήριο ακυρώνει το στόχο του προγράμματος φαίνεται με ένα παράδειγμα: Αν υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση δύο επιχειρήσεις που θα συγκεντρώσουν ίδια βαθμολογία στο πρώτο κριτήριο (μονάδες εργασίας, 25%) και στο τρίτο κριτήριο (επίπτωση covid-19 στον κύκλο εργασιών, 60%), αλλά διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το δείκτη κέρδους, πρόκριμα θα αποκτήσει εκείνη με τα περισσότερα κέρδη. Αυτή όμως η επιχείρηση έχει τη μικρότερη ανάγκη για στήριξη.

2.) Να αλλάξει η επιλογή που προτείνεται στην παράγραφο 10.2 ότι «ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποστήριξης διενεργείται από τον ΕΦ (Ενδιάμεσο Φορέα) κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό και μόνο για τις προτάσεις εκείνες για τις οποίες επαρκεί η διαθέσιμη Δημόσια Χρηματοδότηση» και να γίνει η εξής αλλαγή: η επιλογή (μέχρι του ποσού που επαρκεί η δημόσια χρηματοδότηση) να γίνει από τις μικρότερες σε ύψος προτάσεις προς τις μεγαλύτερες έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα ευνοηθούν του μέτρου όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποκλειστεί το πολύ πιθανό ενδεχόμενο να ευνοηθούν πρώτα και κύρια οι μεγάλες επιχειρήσεις.   

 1. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν λάβει καμία ουσιαστική βοήθεια από το τραπεζικό σύστημα μέχρι τώρα.  

Το τρέχον πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω CIOVID19 με την αναγκαία συγκέντρωση υψηλής βαθμολόγησης σε σχέση με τα διαθέσιμα κονδύλια επιχορηγήσεων και τους όρους του προγράμματος ( θετικό ebitda 2019 και απασχολούμενες θέσεις εργασίας εκτός επιχειρηματιών), κατευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις με τζίρο έως 2εκ και έως 10εκ όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή κοινότητα οι ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ και ΜΙΚΡΕΣ, επιχειρησεις αντίστοιχα

Για το σκοπό αυτό πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό προϊόν,  ενός επιδοτούμενου προγράμματος με όρους ΕΣΠΑ, στοχευμένο αποκλειστικά στις πραγματικά πολύ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν εξαιρεθεί από προγράμματα, ώστε ένα ποσό το οποίο θα υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ να διοχετευτεί υποχρεωτικά από το ΕΣΠΑ σε αυτές.

Η υλοποίηση αυτής της πρότασης, θα δώσει μία πραγματική ανάσα στους μικρούς επιχειρηματίες, οι οποίοι νιώθουν αποκλεισμένοι από όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα και τραπεζικά προϊόντα ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.

Ο Περιφερειάρχης μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης να προχωρήσει σε  χρονοδιάγραμμα εφαρμογής έως το τέλος του έτους, που οι μικρές επιχειρήσεις πλήττονται από την Πανδημία.

Να διερευνήσει κάθε δυνατότητα ώστε στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και ειδικά μέτρα στήριξης να φτάσουν στους αυτοαπασχολούμενους και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με στόχο να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση και να αποφευχθούν λουκέτα και χαμένες θέσεις εργασίας, με όρους συμβατούς για την πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων.

ια τον λόγο αυτό έχοντας ως γνώμονα τη δίκαιη κατανομή των επιδοματικών κονδυλίων ενός νέου προγράμματος θέτουμε την ένταξη ενός νέου προγράμματος 20 εκ ευρώ  από κοινού που θα έχει ως στόχο τη διάθεση μικρότερης χρηματοδότησης σε όσο γίνεται περισσότερες μικρές επιχειρήσεις.Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό νέου προγράμματος που έχει ως εξής: -Το πρόγραμμα πρέπει να απευθύνεται σε απασχολούμενους και πολύ μικρές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής που απασχολούν από μηδέν έως πέντε άτομα και με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 300.000 ευρώ.

– Η επιδότηση πρέπει να είναι το λιγότερο 2.000€ έως το πολύ 10.000€

– Να αποκλειστούν αυτόματα οι δικαιούχοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των 30 εκατ. ευρώ.

– Το οριζόντιο κριτήριο των επιλέξιμων ΚΑΔ, πρέπει να αντικατασταθεί με το ποσοστό της συνολικής πτώσης τζίρου του 2020, που πρέπει να αποτελεί το βασικό κριτήριο αξιολόγησης.

– Τα αποτελέσματα χρήσης του 2019 (κέρδη ή ζημιές) πρέπει να έχουν ελάχιστη επίδραση στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων.

– Προτείνουμε να εφαρμοστεί η επιτυχημένη πρακτική διάθεσης της χρηματοδότησης στους δικαιούχους μέσω της ποσόστωσης ανά κατηγορία, όπως έχει προβλεφθεί σε άλλες Περιφέρειες και να συμπεριληφθεί στην προκήρυξη η παρακάτω μέθοδος κατανομής:

* 50% Εμπόριο * 50% Βιοτεχνικές επιχειρήσεις

– Να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους και νεοιδρυθείσες εταιρείες, που έως τώρα είναι εκτός χρηματοδότησης από όλα τα υφιστάμενα προγράμματα και τα τραπεζικά ιδρύματα. Τέλος, πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία και να προβλεφθεί ειδικό πλαφόν στις αμοιβές των συμβούλων που θα αναλάβουν να καταθέσουν τους φακέλους του προγράμματος.

 1. .   Επιπλέον χρηματοδότηση  για την ενίσχυση και ανακούφιση των ανέργων  και των εργαζομένων των οποίων το εισόδημα έχει υποστεί μείωση και «κούρεμα» των φορολογικών  υποχρεώσεων και των τελών τους  για τα βασικά δημόσια αγαθά (ρεύμα και  νερό).

5..   Στήριξη των αγροτών και του πρωτογενούς τομέα

6..   Πάγωμα όλων των δανειακών υποχρεώσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

7..   Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους

 1. Διεκδίκηση των ειδικών πόρων, της ξεχωριστής χρηματοδότησης, επιπρόσθετα και πέραν κάθε άλλης, που αφορούν τον Τουριστικό κλάδο (και μπορεί να φτάσουν μέχρι και 3.000.000€ ανά επιχείρηση), από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων,  για τη κάλυψη-ενίσχυση του σταθερού κόστους ακόμη και βάση των εκτιμώμενων ζημιών, μη επιστρεπτέα, όπως έχουν ήδη κάνει Βέλγιο και Ιρλανδία.[1]»

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ  ΘΕΜΑ

«ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ»

ΑΠΟ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟ

Πρέπει να παρθούν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, που δεν λήφθηκαν όταν έπρεπε, για την ενίσχυση όλων των δομών του ΕΣΥ  και των υπηρεσιών υγείας της Περιφέρειας.

Α. Διεκδικούμε   από την κυβέρνηση:

 1. Να προχωρήσει σε προσλήψεις άμεσα ώστε να ενισχυθούν με υγειονομικό προσωπικό και μέσα οι Διευθύνσεις υγείας της Περιφέρειας
 2. Να ενισχύσει τις Διευθύνσεις Υγείας της Περιφέρειας και των Νομών με προσωπικό
 3. Να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης στα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Πελοποννήσου και σε όλες  τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας, χωρίς τις γνωστές τυπικές και χρονοβόρες διαδικασίες με μοναδικά προαπαιτούμενα τα πτυχία τους και τους τίτλους των ειδικοτήτων.
 4. Να μονιμοποιηθεί  όλο του ήδη υπάρχον   προσωπικό  (συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών όπως είχε εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός) που εκ των πραγμάτων καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του συστήματος υγείας.
 5. Δημοσία δωρεάν  μαζικά  τεστ, ώστε να υπάρξει πραγματική στοχευμένη απομόνωση και ιχνηλάτηση των κρουσμάτων.
 6. Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των γειτονικών χωρών από τις οποίες θα έρθουν οι εργάτες γης να ζητήσει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και επιπλέον κατά την είσοδό τους να γίνουν σε όλους τεστ και όχι δειγματοληπτικά.
 7. Να παρθούν άμεσα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών.
 8. Άμεση επίταξη των ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών και εν γένει του ιδιωτικού τομέα υγείας (συμπεριλαμβανομένων και ιδιωτών γιατρών) για τις ανάγκες ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας, χωρίς  υπέρογκες και σκανδαλώδεις αποζημιώσεις  
 9. Να θεσμοθετηθεί και να  λειτουργεί στη πράξη  συντονισμός ΕΟΔΥ- Πολιτικής Προστασίας –Διοικήσεων Νοσοκομείων και ΚΥ  και Περιφερειών
 10. Ενίσχυση του Προγράμματος βοήθεια στο σπίτι

Β. ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 1. Να αναμορφώσει ριζικά τον προϋπολογισμό της ώστε πόροι από «δευτερεύοντα» έργα και λοιπές δράσεις πχ δράσεις Τουριστικής Προβολής ή οι Εκδηλώσεις για τον εορτασμών για τα 200 χρόνια από την επανάσταση, να περάσουν σε κωδικούς του Προϋπολογισμού που θα ενισχύσουν τις δομές υγείας με σκοπό:

1.Να  ενισχύσει ακόμη περισσότερο χρηματοδοτικά τις δομές υγείας  της Πελοποννήσου με τα απαραίτητα τεστ, αναλώσιμα και μέσα σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, όπως (μηχανήματα για το γρήγορο τεστ , ανάπτυξη θαλάμων αρνητικής πίεσης σε όλα τα Νοσοκομεία κλπ) .

 1. Να γίνουν γρήγορα μαζικά τεστσε όλους τους νομούς της Περιφέρειας και    πρώτα απ ‘ όλα στις μεγάλες μονάδες που απασχολούν  τους  εργάτες γης, αλλά και στους μαζικούς εργασιακούς χώρους, ώστε να   ληφθούν αμέσως τα ενδεικνυόμενα μέτρα αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού. Φυσικά τα μαζικά τεστ πρέπει να γίνουν στη συνέχεια σε όλες τις περιοχές της  Περιφέρειας και κατ ‘ επανάληψη στο γενικό πληθυσμό, στους εργαζομένους στις  επιχειρήσεις (εργοστάσια βιοτεχνίες, SM,καταστήματα κλπ), στους εργάτες γης , στα   σχολεία, στα γηροκομεία, στις δομές φιλοξενίας , στους ρομά  κλπ
 2. Να ληφθεί μέριμνα, ώστε να παρθούν μέτρα και να γίνεται έλεγχος στους εργοδότεςγια  ανθρώπινους χώρους και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης των εργατών.
 3. Ιδιαίτερα στους εργασιακούς χώρους , που υπάρχει γιατρός εργασίας, να γίνουν άμεσα αποδεκτές οι υποδείξεις τους για τα μέτρα αποφυγής της μετάδοσης του κορωνοϊού και να αναλάβούν την ενημέρωση των εργαζόμενων στα πρωτόκολλα που η κάθε μονάδα θα πρέπει να έχει και να τηρεί.
 4. Να αυστηροποιηθεί ο έλεγχος στις μεγάλες τυποποιητικές και θερμοκηπιακές μονάδες αν τηρούνται τα μέτρα προστασίας και ενημέρωσης των αρχών για την αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού.
 5. Με δεδομένο ότι ηκυβέρνηση μετέφερε την αρμοδιότητα της εξεύρεσης χώρων στην περιφέρεια προτείνουμε να μετατραπούν οι συμβάσεις των ξενοδοχείων που είχαν οριστεί  για την μεταφορά και διαμονή των τουριστών με κορωνοϊό ώστε να δέχονται και τους εργάτες γης Έλληνες και αλλοδαπούς, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η ανθρώπινη διαμονή, η τροφή και η ιατρική περίθαλψη των ανθρώπων. Επιπλέον    αν χρειαστεί  να  επιτάξει επιπλέον,   ένα τουλάχιστον, ξενοδοχείο σε κάθε νομό για να λειτουργήσει  με όλους τους κανόνες ως κέντρο φιλοξενίας –  καραντίνας των θετικών κρουσμάτων.
 6. Να χορηγηθούν  τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας στους εργαζόμενους.
 7. Να είναι εφοδιασμένοι όσοι έρθουν από τώρα και στο εξής με ευθύνη και των εργοδοτών με αρνητικό τεστ.
 8. Στήριξη των μαθητών που δεν έχουν πρόσβαση σε τηλεεκπαίδευση με τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές
 1. Στήριξη μέσω δομών στις ευάλωτες ομάδες ΑΜΕΑ, ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ)