Ποια φαρμακεία της Αρκαδίας έχουν ενταχθεί στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020 09:26

Από τον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε ποια είναι τα φαρμακεία της Αρκαδίας που εντάσσονται στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας Φαρμακείων (πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας), για το 3ο τρίμηνο του 2020 (1-05-2020 έως 30-06-2020).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3ου ΔΙΜΗΝΟΥ