Ποιες Ακολουθίες θα τελέσει ο Σεβ/τος Μητροπολίτης κ. Αλέξανδρος τη Μ. Εβδομάδα

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016 21:00

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἡμῶν κ.κ. Αλέξανδρος κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα θά τελέση τίς Ἱερές ‘Ακολουθίες τῆς Ἐκκλησίας κατά τό άκόλουθον πρόγραμμα:

  1. 23-4-2016 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Λαζάρου Μάκρης.
  2. 24-4-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Τοῦ Σωτῆρος Τριπόλεως.

3. 24-4-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν  Ἀγίου Δημητρίου Τριπόλεως.4. 25-4-2016 ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Γεν. Θεοτόκου Συνοικ. Κολοκοτρώνη.

5. 26-4-2016 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιού Τριπόλεως.

6. 27-4-2016 ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Τελετή τοῦ Νιπτῆρος εἰς Ἱεράν Μονήν Βαρσῶν, ὥρα 3:30 μ.μ.

7. 28-4-2016 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Μαλεβῆς – Ἀκολουθία τῶν Παθῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

8. 29-4-2016 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

α- Ἀκολουθία τῶν Μ. ΩΡΩΝ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὥρα 8:30 π.μ.                     

β- Τελετή Ἀποκαθηλώσεως εἰς Ἱεράν Μονήν Ἐπάνω Χρέπας, ὥρα 12η μεσημβρινή.

γ- Ἀκολουθία Ἐπιταφίου:

Εἰς Θεραπευτήριον Ψυχικῶν Παθήσεων Τριπόλεως, ὥρα 3:30 μ.μ.

Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Γηροκομείου Τριπόλεως, 4:30 μ.μ.

Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἄλσους Τριπόλεως, 5:30 μ.μ.

Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως, 7:30 μ.μ.

9. 30-4-2016 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Λουκοῦς Κυνουρίας.

10. 1-5-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

α- Τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως, ώρα 12 μεσονύκτιον. 

β- Ἀκολουθία τῆς Ἀγάπης εἰς Ἱ. Ν. Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ώρα 6:00 μ.μ.

11. 2-5-2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου.

12. 2-5-2016 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Ραφαήλ Τριπόλεως.

13. 3-5-2016 ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Πελάγους.

14. 6-5-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Θεία Λειτουργία εἰς ‘Ιερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἄστρους Κυνουρίας.

 Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως