Πίνακας κατάταξης ανέργων…

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 18:28

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΓίνεται γνωστό ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την κατάρτιση του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε Δήμους, Συνδέσμους και Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Β104880/6-2-2012 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

Όσοι εγγεγραμμένοι άνεργοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη  πιο πάνω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν  αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο την ειδική αίτηση η οποία είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr ) από 09-02-2012 έως 29-02-2012. Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχει όλο το σχετικό πληροφοριακό υλικό.

Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέσω των ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ