Πήραν παράταση οι εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ Τρίπολης

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2020 16:35

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Τρίπολης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς θα παραταθούν έως την Παρασκευή 19/06/2020.

Οι αιτήσεις εγγραφής μαζί με τ’ απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης (Πνευματικό Κέντρο) κατά τις ώρες 09:00 μέχρι 14:00 τις εργάσιμες ημέρες.Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Δήμου Τρίπολης

Κούρος Ηλίας