Πυροσβεστική | Διοικητής Αρκαδίας ο Κ. Αλέμης και Τρίπολης ο Κ. Γόντικας

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020 14:47
Φωτο αρχείου

Σύμφωνα με το ν. 4662 / 2020 (Α’27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» Θεσπίζονται Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανά Νομό και ως εκ τούτου με Απόφαση Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ορίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα ο Πύραρχος Κωνσταντίνος Αλέμης του Γεωργίου, ως Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας (ΔΙ.ΠΥ.Ν. Αρκαδίας).

Επίσης με Απόφαση ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, ορίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα ο Ανππύραρχος, Κωνσταντίνος Γόντικας, του Βασιλείου, ως Διοικητής πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρίπολης (Π.Υ. Τρίπολης).