ΠΟΕ-ΟΤΑ | ΚΥΑ για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας και προληπτικής ιατρικής των εργαζομένων

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 09:44

«Σάρκα και οστά» πήρε η νέα κοινή Υπουργική Απόφαση (υπ΄ αριθμ.: 43726/7-6-2019) για την παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και τα μέτρα Προληπτικής Ιατρικής.

Στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 2208/8-6-2019, αποτυπώθηκαν οι προσπάθειες, οι αγώνες, οι καθημερινές παρεμβάσεις, οι προτάσεις και οι θέσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όλης της χώρας για την ουσιαστική προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας στους χώρους εργασίας και τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων.Μετά από πολύμηνες και πολύωρες συνεδριάσεις, το Πόρισμα της Επιτροπής του άρθρου 97, του Ν.4483/2017 που είχε συγκροτηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία συμμετείχε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με ολοκληρωμένη και ουσιαστική παρέμβαση καταθέτοντας μια εμπεριστατωμένη και πλήρης πρόταση για την αναθεώρηση, εκσυγχρονισμό και επικαιροποίηση του Θεσμικού Πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους Εργασίας, έλαβε τη μορφή της κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την πρόταση της Ομοσπονδίας να γίνεται στο σύνολό της αποδεκτή.

Στη νέα κοινή Υπουργική Απόφαση, υπολογίζονται πλέον στους δικαιούχους των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), των μέτρων Προληπτικής Ιατρικής και την παροχή Γάλατος, όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως σχέσης Εργασίας (Μόνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου). Προστέθηκαν επίσης και νέες ειδικότητες εργαζομένων με ταυτόχρονο υπολογισμό του χώρου και του αντικειμένου απασχόλησης και όχι αποκλειστικά της ειδικότητας (Εργάτες και Τεχνίτες Μηχανουργείου, Γεωπόνοι, Δασολόγοι και Τεχνολόγοι Γεωπονίας, Σχολικοί Φύλακες, Οδηγοί Λεωφορείων, Προσωπικό Μαγειρείων, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι, Θερμοϋδραυλικοί, Ψυκτικοί, Νοσηλευτικό Προσωπικό, Απασχολούμενοι στη Πολιτική Προστασία και Πυρασφάλεια, Μάγειρες, Βοηθοί Μαγείρων,
Τραπεζοκόμοι, Εργάτες Κυνοκομείου, Υδρομετρητές Δικτύου Ύδρευσης, Αποθηκάριοι, Οικογενειακοί Βοηθοί (Βοήθεια στο Σπίτι), Βρεφονηπιοκόμοι, Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, Δημοτικοί Αστυνομικοί, Φύλακες, Πλύντες, Ιατροί, Κτηνίατροι, Κλητήρες, Οδηγοί Δίκυκλων, Χρήστες Η/Υ κ.α.).

Επίσης, για πρώτη φορά προσαρτάται στην κοινή Υπουργική Απόφαση Παράρτημα που αφορά:

α. Οδηγό γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για κάθε θέση εργασίας, χώρο, αντικείμενο εργασίας και για κάθε ειδικότητα/κλάδο, ως ελάχιστο περιεχόμενο της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου που πρέπει να πραγματοποιούν οι O.T.A. Α΄ και Β΄ Βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών.

β. Υπόδειγμα γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, με ελάχιστο περιεχόμενο και καταγραφή για τη θέση του συνοδού απορριμματοφόρου.

γ. Πρότυπο συγκριτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κάποιες παραλείψεις, ελλείψεις και λάθη στην παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και στους δικαιούχους εργαζόμενους που διαπιστώθηκαν στην κοινή Υπουργική Απόφαση η Ομοσπονδία μας, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αφού μελετήσει την Υπουργική Απόφαση, θα καταθέσει σχετικό αναλυτικό υπόμνημα στα συναρμόδια Υπουργεία για την άμεση τροποποίηση και βελτίωση της, όπου απαιτείται.

Όπως ανέφερε η Ομοσπονδία μας σε πρόσφατο Δελτίο Τύπου (αριθμ. πρωτ.: 337/5-6-2019) και επιβεβαιώνεται ατράνταχτα για ακόμη μια φορά, παρά τις «εντατικές» προσπάθειες κάποιων για παραπληροφόρηση, παρερμηνείες και λασπολογία εναντίον της, δυστυχώς, λόγω της προκήρυξης πρόωρων Εθνικών Εκλογών και τη διάλυση της Βουλής, σημαντικές και απαραίτητες τροποποιήσεις που έπρεπε να πραγματοποιηθούν στον Κώδικα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ν.3850/2010), μεταφέρονται στην επόμενη κυβέρνηση και στο επόμενο Κοινοβούλιο.

Μεταξύ αυτών είναι: Ο τρόπος προμήθειας των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του Γάλατος, ο τρόπος πρόσληψης του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και του Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.) καθώς και οι αυξημένες αρμοδιότητές τους, ο καταλογισμός Πειθαρχικών και Ποινικών ευθυνών σε όποιους δεν τηρούν την Νομοθεσία, η υποχρεωτική συγκρότηση Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), η υποχρεωτική δημιουργία χώρων εξέτασης και παροχής Πρώτων Βοηθειών στους χώρους εργασίας, η υποχρεωτική δημιουργία αποδυτήριων χώρων.

Η έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι το πρώτο βήμα για την προσαρμογή των Μέσων Ατομικής Προστασίας στις πραγματικές απαιτήσεις της εργασίας των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και το επόμενο χρονικό διάστημα θα εξακολουθήσει να διεκδικεί την αποδοχή των προτάσεών της σε ότι αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ριζική αναθεώρηση του Κώδικα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ν.3850/2010), προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσπάθεια για την εξάλειψη των Εργατικών Ατυχημάτων των συναδέλφων μας που τα τελευταία χρόνια πήρε εκρηκτικές διαστάσεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας                          Βασίλης Πετρόπουλος