Πώς θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά Άστρους την Παρασκευή 26/2

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 11:55

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Β.Κυνουρίας και κατόπιν της από 24-02-2021 εντολής του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, σας υπενθυμίζουμε ότι στην λαϊκή αγορά του Άστρους εξακολουθούν να ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 όπως αυτά είχαν ληφθεί δυνάμει της 164/2020 (ΑΔΑ  690ΚΩ9Ψ-47Ψ) Απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και της υπ’αρίθ. πρωτ. 592/21-01-2021 (ΑΔΑ: 66Σ4Ω9Ψ-33Ο) απόφασης Αντιδημάρχου, ήτοι:

  • Υποχρεωτική επέκταση του χώρου της λαϊκής αγοράς όπως έχει εξειδικευτεί στις παραπάνω αποφάσεις
  • Υποχρεωτική απόσταση πέντε (5) μέτρων μεταξύ των πάγκων
  • Υποχρεωτική απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων