“Πράσινο φως” από το Περιφερειακό Συμβούλιο για έργα στη Νότια Κυνουρία

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018 18:18

Σημαντικά έργα που θα αναζωογονήσουν την περιοχή της Νότιας Κυνουρίας ενεκρίθησαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο την Δευτέρα 18 Ιουνίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη.

Πρόκειται για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροφωτισμού γεφυρών χειμάρρου Δαφνώνα Δ.Ε. Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας». Εγκρίθηκε ακόμη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για την υλοποίηση του έργου «Διάνοιξη γεώτρησης στον οικισμό Φωκιανού Δήμου Νότιας Κυνουρίας».