Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΞΕΝΙΑ Σπάρτης

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 10:36

Με επιστολή προς τον Δήμαρχο Σπάρτης κ. Βαλιώτη, το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ανακινεί εκ νέου το θέμα του ΞΕΝΙΑ με την ευκαιρία της προκήρυξης από το Υπουργείο Οικονομικών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων για την αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων που δεν χρησιμοποιούνται, προκειμένου να αποκατασταθούν και να αποδοθούν εκ νέου σε χρήση. Τα δημοτικά ακίνητα που μπορούν να ενταχθούν στο παραπάνω πρόγραμμα είναι τα ΞΕΝΙΑ, οι δημοτικές αγορές, τα δικαστικά κτίρια κλπ.

Επειδή από τις 16/1/2018 αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο παραπάνω πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων, το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΑΡΤΗΣ, γνωστό για την ευαισθητοποίησή του σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών στην πόλη μας, έστειλε στον δήμαρχο Σπάρτης την εν λόγω επιστολή , εκφράζοντας την επιθυμία του να κινηθεί ο Δήμος όσο πιο γρήγορα γίνεται, δεδομένου ότι πλέον υπάρχει και η οριστική μελέτη της αποκατάστασης του ΞΕΝΙΑ, διότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των Δήμων για την χρηματοδότηση από το παραπάνω πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα μεγάλος , βάσει των εκτιμήσεων του Υπουργείου Οικονομικών, και κατά συνέπεια θα ευνοηθούν όσοι Δήμοι κινηθούν πιο γρήγορα.Η επιστολή του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, η οποία κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, είναι η ακόλουθη:

«Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε και από την παλαιότερη θητεία σας ως δημοτικός σύμβουλος Σπάρτης, το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ήδη από το 2010 έχει ξεκινήσει μία σημαντική προσπάθεια ανακίνησης του θέματος αποκατάστασης του ΞΕΝΙΑ Σπάρτης. Συγκεκριμένα την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010, το Ινστιτούτο Σπάρτης παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης τις προτάσεις του για την αποκατάσταση του ΞΕΝΙΑ και την απόδοση του για την στέγαση δραστηριοτήτων πολιτισμού και τουριστικής ανάπτυξης της Σπάρτης και της Λακωνίας.

Ο τότε Δήμαρχος Σπάρτης κ. Πατσιλίβας, όπως και ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξαν ιδιαίτερα θετικοί στις προτάσεις του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ και η τότε (2010) συγκυρία ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για την προώθηση του θέματος εφ’ όσον, μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε ως ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΑΡΤΗΣ, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε η δεδηλωμένη πρόθεση του τότε αρμόδιου Υφυπουργού Νικητιάδη για την παραχώρηση του ΞΕΝΙΑ στον Δήμο, πρόθεση που έγινε πράξη, υπήρχε προμελέτη, την οποία είχε ήδη εκπονήσει ο Δήμος Σπάρτης, με την οποία είχε κοστολογηθεί η αποκατάσταση του ΞΕΝΙΑ και υπήρχε δυνατότητα ένταξης του έργου στις Ολοκληρωμένες Δράσεις Τουριστικής Ανάπτυξης, σε πρόγραμμα δηλαδή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σημειωτέον ότι ο τότε Περιφερειάρχης κ. Φώτης Χατζημιχάλης είχε εκφράσει την πρόθεσή του να χρηματοδοτήσει το έργο εφ’ όσον το προτείνει ο Δήμος. Τέλος υπήρχε προκήρυξη της εν λόγω δράσης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και δεν έμενε παρά να καταθέσει ο Δήμος το αίτημα χρηματοδότησης. Παρ’ όλα αυτά , η αίτηση χρηματοδότησης εκ μέρους του Δήμου δεν κατατέθηκε για λόγους που δεν γνωρίζουμε, και φυσικά το έργο δεν προχώρησε. Έκτοτε πέρασαν πολλά χρόνια και δεν υπήρξε κινητικότητα εκ μέρους του Δήμου Σπάρτης για το θέμα του ΞΕΝΙΑ.

Γνωρίζουμε ότι εσείς έχετε αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση ως Δήμαρχος, και ήδη έχετε αναθέσει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης αποκατάστασης του ΞΕΝΙΑ για την μετατροπή του σε Κέντρο Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης , όπως ακριβώς είχαμε ζητήσει και εμείς από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2010.

κ. Δήμαρχε,

Από τις 13/11/2017 έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση προς τους Δήμους της χώρας, προκειμένου να υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», και συγκεκριμένα στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και από αύριο 16 Ιανουαρίου του 2018 αρχίζει η ηλεκτρονική κατάθεση των προτάσεων των Δήμων.

Σύμφωνα με την παραπάνω προκήρυξη, οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος των Δήμων. Ως τέτοιο κτιριακό απόθεμα νοείται ένα εύρος κτιρίων ιστορικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, των οποίων η πρότερη χρήση και δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί και τα οποία θα επαναχρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς από τους αρχικά προβλεπόμενους. Στο συγκεκριμένο κτιριακό δυναμικό, ενδεικτικά, εντάσσονται ανενεργά κτίρια όπως:

– Βιομηχανικά,
– ΞΕΝΙΑ
– Νοσοκομεία
– Στεγασμένες Αγορές,
– Αποθήκες,
– Στεγασμένες Στοές,
– Δημοτικά Λουτρά,
– Δημοτικά Σφαγεία,
– Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις,
– Δικαστικά Μέγαρα,
– Άλλα κτίρια, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας.

Θεωρούμε ότι η παραπάνω πρόσκληση χρηματοδότησης είναι η ευκαιρία για το ΞΕΝΙΑ και επειδή δεν είχαμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε περαιτέρω την εξέλιξη της μελέτης και της έκδοσης των σχετικών αδειοδοτήσεων για την ένταξη του ΞΕΝΙΑ σε πρόγραμμα χρηματοδότησης , παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα παρακάτω:

• Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του έργου ανάπλασης του ΞΕΝΙΑ;

• Υπάρχει η απαιτούμενη ωριμότητα για την κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης;

• Προτίθεστε να καταθέσετε αίτηση στο παραπάνω πρόγραμμα ή έχετε επιλέξει άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την υλοποίηση της μελέτης του ΞΕΝΙΑ;

• Υπάρχει από τον Δήμο σχέδιο για τον τρόπο που θα λειτουργήσει το ΞΕΝΙΑ με την νέα νομική μορφή του;

Η παραπάνω προκήρυξη έχει μακρά διάρκεια ισχύος (2023), η οποία, όμως, μπορεί να περιοριστεί δραματικά αν υπάρξουν αιτήσεις από τους Δήμους , οι οποίες θα καλύψουν ενωρίτερα το ύψος της χρηματοδότησης , πράγμα αναμενόμενο από τα Υπουργείο Οικονομικών. Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι η επιτάχυνση από την πλευρά σας της κατάθεσης του αιτήματος χρηματοδότησης , εφ’ όσον σας ενδιαφέρει η παραπάνω προκήρυξη (http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=109&cs=), θα αποτελέσει καθοριστική θετική ενέργεια για την πόλη μας.

Επειδή , λοιπόν, ο Δήμος έχει ήδη χάσει το 2010 μια ευκαιρία για χρηματοδότηση της αποκατάστασης και της απόδοσης σε χρήση του ΞΕΝΙΑ, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας με την παρούσα επιστολή να αναδείξουμε την υπάρχουσα σήμερα (2018) ευκαιρία, την οποία είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε και ότι θα αξιοποιήσετε εν τέλει.

Σε αναμονή των πρωτοβουλιών σας,

Με εκτίμηση
Για το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Η Πρόεδρος

Αναστασία Κανελλοπούλου