Πρόγραμμα δράσεων Ν.Τσιαμούλου: “Καλύτερη πόλη-καλύτερα χωριά”

Κυριακή, 19 Μάιος 2019 21:21

Η ζωή μας έχει ανάγκη από ποιότητα. Και η ποιότητα θα έρθει αντιμετωπίζοντας την καθημερινότητα με τις κατάλληλες λύσεις.

 Καλύτερη πόλη

 Συγκοινωνιακή μελέτη για την πόλη της Τρίπολης και την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και της έλλειψης θέσεων στάθμευσης. 
 Σχεδιασμός για τη συντήρηση και άμεση υλοποίηση έργων βελτίωσης πεζοδρομίων, συντήρηση οδικού άξονα-λακούβες, ενίσχυση φωτισμού σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους όπως πλατείες, πεζόδρομοι κ.α.
 Μελέτη και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.
 Εγκατάσταση απινιδιτών (συσκευές καρδιακής ανάνηψης) σε κεντρικούς Δημόσιους χώρους.
 Αναμόρφωση Κ.Α.Π.Η.

 Καλύτερα χωριά με τη συνεργασία των νέων και ανεξάρτητων Κοινοτικών Προέδρων.

 Προτυποποιημένη σηματοδότηση στην είσοδο των χωριών.
 Πρόγραμμα καθαριότητας και δημόσιου φωτισμού.
 Διάνοιξη αγροτικών οδών.
 Διάνοιξη Ρεμάτων.
 Αποστραγγιστικά Έργα στις παραγωγικές αγροτικές περιοχές και κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων
 Πρόγραμμα αποχέτευσης σε όλα τα χωριά του Δήμου.
 Δωρεάν πρόσβαση Internet σε όλα τα χωριά.

Με εκτίμηση

Γραφείο Παράταξης “Τρίπολη – Αλλάζουμε τα δεδομένα”