Πρόγραμμα ESTIA: “Δεύτερη φάση για το πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων”

Δευτέρα, 12 Μάρτιος 2018 16:52

Ανακοίνωση αναφορικά με την 2η φάση αναζήτησης διαμερισμάτων/ οικιών προς μίσθωση, για το πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων στην Τρίπολη:

“Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του προγράμματος ESTIA”.

“Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η φάση αναζήτησης κατοικιών σε διάφορες γειτονιές του πολεοδομικού ιστού της Τρίπολης, για τη στέγαση προσφύγων, στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του προγράμματος ESTIA.

Από το σύνολο των 29 αιτήσεων ιδιοκτήτων για τη μίσθωση των διαμερισμάτων τους, τα 27 διαμερίσματα κρίθηκαν κατάλληλα από αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και Καταλληλότητας, η οποία πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο αυτών για την τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών. Από τα παραπάνω, τα 17 διαμερίσματα θα μισθωθούν άμεσα για την εγκατάσταση των πρώτων οικογενειών προσφύγων ενώ τα υπόλοιπα 10 μέχρι τέλος Μαρτίου.

Η μίσθωση των διαμερισμάτων/ οικιών θα πραγματοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, η οποία θα αναλάβει επίσης την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ και των κοινοχρήστων. Τα ενοίκια θα προκαταβάλλονται στην αρχή του κάθε τριμήνου μίσθωσης, έως τη λήξη του συμβολαίου.

Η διάρκεια του μισθωτηρίου συμβολαίου για κάθε διαμέρισμα/ οικία θα εκτείνεται έως τις 31/12/2018, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των δύο μερών.
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα προχωράει στη 2η φάση για τη μίσθωση των υπόλοιπων διαμερισμάτων και για τον σκοπό αυτό προσκαλεί ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες κατοικιών να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Οι κατοικίες θα πρέπει να βρίσκονται εντός της πόλης της Τρίπολης, να έχουν επαρκή χώρο για τη στέγαση 6 ατόμων και επιφάνεια κατά μέσο όρο 60-90 τ.μ., να προσφέρουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές, καλές συνθήκες υγιεινής και επαρκή θέρμανση, καθώς και να έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ενοικίασης.

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO). Αφορά τη δημιουργία θέσεων υποδοχής για 300 πρόσφυγες αιτούντες άσυλο, μέσω της ενοικίασης 50 διαμερισμάτων στην πόλη της Τρίπολης και την παροχή ολοκληρωμένης στήριξης στους ωφελούμενους, συμπεριλαμβανομένης της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, παραπομπή σε ιατρική και νομική στήριξη, υποστήριξη διερμηνείας και βοήθεια για τις μετακινήσεις τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 09:00-17:00, ή στο γραφείο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Τρίπολης, στο ισόγειο του Δημαρχείου (Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας), καθημερινά και ώρες 08:00-15:00, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας www.parnonas.gr ή του Δήμου Τρίπολης www.tripolis.gr

– Για να δείτε την Πρόσκληση, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, πατήστε εδώ
– Για να δείτε το κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις ελάχιστες προδιαγραφές, τις λεπτομέρειες μίσθωσης κτλ, πατήστε εδώ

– Για να κάνετε λήψη της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (doc μορφή):ΑΙΤΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-1 (2)

Μίσθωση κατοικιών_Πρόγραμμα προσφύγων_12.03.2018