Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μ. Εβδομάδας στον Ι.Ν. Νεομ. Δημητρίου Μερκοβουνίου

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017 09:20

Κυριακή Βαΐων πρωί, ώρα 7:00 π.μ. Θεία Λειτουργία.

Κυριακή Βαΐων βράδυ ώρα 7:00µ.μ. Ακολουθία Του Νυμφίου.Μεγάλη ∆ευτέρα βράδυ: ώρα 7:00 µ.μ.: Ακολουθία Του Νυμφίου

Μεγάλη Τρίτη Πρωί: ώρα 7:00π.µ. Προηγιασμένη Θεια Λειτουργία.

Μεγάλη Τρίτη Βράδυ: ώρα 7:00µ.μ. Ακολουθία Του Νυμφίου και στην συνέχεια η Χορωδία Τρίπολης θα ψάλλει το τροπάριο της Κασσιανής.

Μεγάλη Τετάρτη: 4:00µ.μ. Ακολουθία Του Αγίου Ευχελαίου.

Μεγάλη Τετάρτη Βράδυ ώρα 7:00µ.μ. Ακολουθία Του Νυμφίου.

Μεγάλη Πέμπτη πρωί: ώρα 8:00π.μ.: Εσπερινός Και Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου

Μεγάλη Πέμπτη βράδυ, ώρα 7:30µ.μ.: Ακολουθία Των Παθών Του Κυρίου

Μεγάλη Παρασκευή πρωί: ώρα 8:30π.μ.: Μεγάλες Ώρες Εσπερινός Και Αποκαθήλωση.

Ώρα 12:30µ.μ. έως 2:00µ.μ Τρισάγια στο Νεκροταφείο

Μεγάλη Παρασκευή βράδυ: ώρα 7:30µ.μ.: Ακολουθία Του Επιτάφιου.

Μεγάλο Σάββατο πρωί, ώρα 8:00π.μ.: Εσπερινός Και Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου

Μεγάλο Σάββατο βράδυ ώρα 11: Έναρξη Ακολουθίας και ώρα 12 Ανάσταση και Θεία Λειτουργία.

Εκ του Ιερού Ναού