Πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών – Πότε ξεκινά

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019 09:09

Από την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα μεταφοράς
μαθητών θα εκτελείται για το σχολικό έτος 2019-2020 από Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των σχολείων.

Για την καλύτερη διενέργεια της μεταφοράς των μαθητών παρακαλούνται :Α. ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να αποστείλουν
επικαιροποιημένους πίνακες με τα στοιχεία των μεταφερόμενων μαθητών μέχρι και την
Παρασκευή 13/9/2019 στο e-mail promark@arcadia.gr .

Β. Οι ΑΝΑΔΟΧΟΙ που εκτελούσαν τα δρομολόγια για το προηγούμενο σχολικό έτος θα πρέπει την 11η / 9 / 2019 να βρίσκονται στην ώρα τους για την εκτέλεση των δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών στις σχολικές μονάδες για το νέο σχολικό έτος. Για πληροφορίες
(ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων κλπ) θα απευθύνονται:

 Οι ανάδοχοι ιδιοκτήτες μισθωμένων Ταξί και η ανάδοχος ΚΤΕΛ ΑΕ για τα σχολικά
Λεωφορεία οι οποίοι έχουν απευθείας σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου/ΠΕ
Αρκαδίας στο τηλέφωνο 2713610128 (κ. Σελή), 2713601171 (κ. Γκανά) , 2713601117 (κ.
Μορφονιός )

 Οι ιδιοκτήτες Ταξί που εκτελούν δρομολόγια μέσω της αναδόχου εταιρείας «Γραφείο
Γενικού Τουρισμού ΚΤΕΛ ΑΕ» στο τηλέφωνο 2710230140 (εσ. 4) (κ. Αδαμαντία Μένη).

Γ. Οι ΓΟΝΕΙΣ των μεταφερόμενων μαθητών θα απευθύνονται ΜΟΝΟ στη σχολική μονάδα
φοίτησης του παιδιού τους και η σχολική μονάδα θα ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία της
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Για τα δρομολόγια με ταξί οι γονείς θα ενημερώνονται ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και
δεν θα προσέρχονται στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Πληροφορίες για τα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων τα οποία περιλαμβάνονται στον
πίνακα που ακολουθεί (ώρες κίνησης και διαδρομή) θα δίνονται από το γραφείο κίνησης της
αναδόχου εταιρείας «ΚΤΕΛ ΑΕ» στο τηλέφωνο 2710230140 (εσ. 5) και 2710230163.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο χρόνος αναμονής των μαθητών λόγω διαφορετικών
ωρών του προγράμματος σπουδών είναι μέχρι εξήντα (60) λεπτά έως το επόμενο δρομολόγιο.