Πρόγραμμα στήριξης άνεργων μελών ΕΣΠΗΤ από το φιλανθρωπικό οργανισμό «Αποστολή»

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016 18:12

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ σε συνεργασία με το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προχώρησε και φέτος στην ανανέωση της συμφωνίας για την αποστολή δεμάτων τροφίμων, κάθε μήνα,  προς ενίσχυση του προγράμματος στήριξης των οικογενειών ανέργων μελών, που αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα διαβίωσης.

Το κάθε δέμα περιλαμβάνει 14 κιλά τροφίμων και δίνεται στους δικαιούχους – άνεργα μέλη της ΕΣΠΗΤ, σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια που έχει ορίσει η «Αποστολή» Η αποστολή των δεμάτων θα συνεχίσει να γίνεται από τα ΕΛ.ΤΑ κατ’ οίκον, με ευθύνη της ΕΣΗΕΑ, για έναν ακόμη χρόνο.Για την ένταξη στη δράση τα ενδιαφερόμενα μέλη της Ένωσης, θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της ΕΣΠΗΤ (Βαλαωρίτου 9, 6ος όρ.) έως την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου  2016:

· Αίτηση συμμετοχής, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (ΕΔΩ)

Και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

· φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου,

· αριθμός μητρώου δημοσιογράφου (χορηγείται από την ΕΣΠΗΤ),

· πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

· αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση (επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.),

· πιστοποιητικό πολύτεκνης οικογένειας από τον αρμόδιο φορέα,

· βεβαίωση απορίας ή κάθε άλλο πρόσφορο και κατάλληλο έγγραφο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων επωφελούμενων και να πιστοποιεί τους λόγους ένταξης στο πρόγραμμα.

Τα οικονομικά κριτήρια προσδιορισμού των επωφελούμενων ορίζονται ως εξής:

· Για ένα άτομο: εισόδημα μέχρι 7.000€

· Για οικογένεια με δύο άτομα: εισόδημα μέχρι 8.500€

· Για οικογένεια με τρία άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα  μέχρι 10.000€

· Για οικογένεια με τέσσερα άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 11.500€

· Για οικογένεια με πέντε άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 13.000€

· Για οικογένεια με έξι άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 14.500€

· Για οικογένεια με επτά άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 16.000€.

Για το Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Κ. Μπερεδήμας                    Θανάσης Αλατάς