Πρόγραμμα υποψηφίων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας για την Πέμπτη 22-1-2015

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015 05:46
10:30 π.μ.  Περιοδεία του Υποψήφιου Βουλευτή Κάβουρα Τάσου στη ΒΙΠΕ Τρίπολης.

 
10:30 μ.μ.  Περιοδεία του Υποψήφιου Βουλευτή Καραλή Διονύση σε Υπηρεσίες της Τρίπολης.)
 
7:00 μ.μ.   Ομιλία του ΣΥΡΙΖΑ στο Λεωνίδιο 
 
8.00  μ.μ.   Ομιλία του ΣΥΡΙΖΑ στο Λεβίδι.