Προκήρυξη δύο θέσεων εργασίας από το Δήμο Τρίπολης

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 15:27

Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης γνωστοποιείται η προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ δύο θέσεων εργασίας και συγκεκριμένα μια θέση ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών και μία θέση ΠΕ Κτηνιάτρων. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης αναφέρει:

«Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας ότι στο ΦΕΚ 66/Τεύχος ΑΣΕΠ/31-12-2021 δημοσιεύτηκε η αρ.13Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ αναφορικά με την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. σε ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού κλπ.



Στο Δήμο μας έχουν προκηρυχθεί δύο (2) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. ήτοι:

– Μία (1) θέση κλάδου – ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών (κωδικός θέσης 714) και

– Μία (1) θέση κλάδου – ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων (κωδικός θέσης 946).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).».