Προσφορά λαδιού και νωπού κρέατος στο «καλάθι του πτωχού αδελφού»

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016 09:18

Τό Φιλανθρωπικό Πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας «Τό Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ» τήν Παρασκευή 8 Ἰουλίου 2016, ἔγινε ἀποδέκτης τῆς εὐαισθητοποίησης τῆς ἀδελφότητας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γοργοεπηκόου Νεστάνης Μαντινείας, λαμβάνοντας τήν προσφορά 200 κιλῶν λαδιοῦ συσκευασμένων σέ μπουκάλια τῶν δύο λίτρων.

Τά προϊόντα ἀπό τό ὑστέρημα τῶν συνανθρώπων μας καί ἐκ τῶν Μοναστηρίων τῆς Μητροπόλεώς μας, τά ὁποῖα συγκεντρώνονται στό «Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ» καθημερινά, διανέμονται στούς πάσχοντες καί ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι δοκιμάζονται ἀπό τήν κρίση πού μαστίζει τήν Ἑλλάδα καί τήν πόλη μας.Ἐπίσης, τήν Πέμπτη 7 Ἰουλίου 2016, παρελήφθη ἱκανή ποσότητα νωποῦ κρέατος ἐκ τοῦ Ἐφημερίου καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐνορίας τῶν Ριζῶν Τεγέας.
Ἡ μεγάλη ἀνταπόκριση καί ἡ προσφορά τῶν συνανθρώπων μας, μᾶς δίνει δύναμη νά συνεχίσουμε τό ἔργο μας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ, καλό καλοκαίρι.

+ π.Ι.Σ.