Πρόσκληση Δημοσίων Έργων CLLD / LEADER Αλιείας από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020 11:03

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ “Αναπτυξιακή Μεσσηνίας” (Ομήρου & Μαιζώνος 50, Καλαμάτα), είτε μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.anmess.gr.

Τα σχετικά έγγραφα και προσκλήσεις των συγκεκριμένων έργων μπορεί κανείς να διαβάσει μέσω των παρακάτω συνδέσμων:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΔΗΜΟΣΙΩΝ_63.1_CLLD_18
ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ_63.1_CLLD_18