Πρόσκληση δράσης «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2018 12:59

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της δράσης 10.1.04 του μέτρου 10 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στην δράση μπορούν να ενταχθούν αροτραίες καλλιέργειες καθώς και καλλιέργειες εσπεριδοειδών, ελιάς ροδακινιάς και βερικοκιάς σε συγκεκριμένες περιοχές όπως αυτές καθορίζονται στην πρόσκληση.Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί από 15-1-2018 έως 16-2-2018.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/).