Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (09/12/2021)

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021 20:26

Νέα πρόσκληση εξέδωσε ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης κ. Παναγιώτης Παράσχος, για τη εξ’ αναβολής συνεδρίαση της 07/12/2021. Αναλυτικά η σχετική πρόκληση και τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

«Μετά τη ματαίωση της κατά την 7η Δεκεμβρίου 2021 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης ύστερα από την υπ’ αριθμ. 104/3-12-2021 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε σε νέα συνεδρίαση την 9η Δεκεμβρίου  2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 18:00 έως 20:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά), σύμφωνα με την αριθ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη λήψη απόφασης δια περιφοράς στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχεται  στην προηγούμενη πρόσκληση, ήτοι:– Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης «Επιχείρησης Ψυχαγωγικών Παιχνιδιών (Λούνα Παρκ)» ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Παπαθανασίου Δημήτριος Μ. ΙΚΕ».

– Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης «Επιχείρησης Ψυχαγωγικών Παιχνιδιών (Λούνα Παρκ)» ιδιοκτησίας της κας Γεωργιοπούλου Ανδριάνας του Μιχαήλ.

Παρακαλούνται τα μέλη όπως αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων – προτάσεων που έχουν  αποσταλεί, στο email: dimotikhkoinothta@gmail.com κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.».