Πρόσληψη 12 καθαριστριών σχολικών κτιρίων στο Δήμο Β.Κυνουρίας

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020 18:47

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση, η αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και το παράρτημα.