Προσλήψεις στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 12:40

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 2 μήνες, συνολικά 33 ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου, στο Παράλιο Άστρος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ, καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα τυπικά προσόντα, ανάλογα με την ειδικότητα.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της αίτησης και τα κατά περίπτωση απιτούμενα δικαιολογητικά: α) Από τα γραφεία του δήμου (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Λαγοπάτη 45, 1ος όροφος, Τρίπολη), β) Από την ιστοσελίδα του δήμου, tripolis.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά, γίνεται είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Τρίπολης, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Λαγοπάτη 45 – ΤΚ 22132, Τρίπολη, είτε αυτοπροσώπως, στο Πρωτόκολλο του δήμου, στην ίδια Διεύθυνση.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων, λήγει στις 17 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι το προσωπικό που θα προσληφθεί, θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, μόνο εφόσον οι κατασκηνώσεις λειτουργήσουν κανονικά και δεν ανασταλεί, για οποιοδήποτε λόγο, η λειτουργία τους.

Ακολουθούν τα συνημμένα αρχεία.