Προσοχή!!! Εταιρεία παραπλανεί επιχειρήσεις για να καταχωρηθούν σε ευρωπαϊκό οδηγό

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016 13:46

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας θα ήθελε να ενημερώσει και να προειδοποιήσει τα μέλη του σχετικά με την παραπλανητική τακτική αλλοδαπής εταιρείας με τον τίτλο Europe Business Guide, η οποία αποστέλλει σε επιχειρήσεις φυλλάδιο προς συμπλήρωση για να τις καταχωρήσει σε ευρωπαϊκό οδηγό.

Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για δωρεάν υπηρεσία, αλλά στο φυλλάδιο αυτό και με πολύ ψιλά γράμματα, αναφέρεται ότι αυτό το φυλλάδιο αποτελεί αίτηση της επιχείρησης για καταχώρηση στον κατάλογο για 3 χρόνια, για καθένα από τα
οποία θα πληρώνει 995 ευρώ! Πολλές επιχειρήσεις έχουν παραπλανηθεί από αυτή την τακτική, καθώς δεν διαβάζουν αυτούς τους όρους στα ψιλά γράμματα και θεωρούν πως πρόκειται για δωρεάν υπηρεσία.Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τέτοιου είδους έγγραφα και να μην τα συμπληρώνετε και τα στέλνετε, αν προηγουμένως δεν είστε σίγουροι για τους όρους και αν συμφωνείτε ή όχι με αυτούς.

Μπορείτε να διαβάσετε το παραπλανητικό φυλλάδιο ΕΔΩ