Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμο της Τρίπολης λόγω οικοδομικών εργασιών

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020 13:04

Ο Δήμος Τρίπολης με ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Τρίπολης, κου Αλ. Κανελλόπουλου, παραχωρεί την παρακάτω άδεια χρήσης δρόμου με διακοπή κυκλοφορίας για οικοδομικές εργασίες.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥΧορηγούμε στον κ.Βασίλειο Τζαβάρα άδεια χρήσης δρόμου,με διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό 11ου Συντάγματος, από τη συμβολή της με την οδό Γράνας έως τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου, τη Δευτέρα 16-11-2020 και κατά τις ώρες 09.30 έως 12.30, προκειμένου να σταθμεύσει το γερανοφόρο όχημα για την πραγματοποίηση μεταφοράς  οικοδομικών υλικών.

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ