Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδό της Τρίπολης λόγω οικοδομικών εργασιών

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019 13:38

Ο Δ.Τρίπολης και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Αλ.Κανελλόπουλος  ενημερώνουν για την παρακάτω άδεια χρήσης δρόμου και διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κοραή 6 :

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥΧορηγούμε στον κ.Κοντόση Βασίλειο, άδεια χρήσης δρόμου, με διακοπή κυκλοφορίας , στην οδό Κοραή 6, από τη συμβολή της με την οδό Κωνσταντοπούλου έως τη συμβολή της με την οδό Ουάσιγκτων, την Τετάρτη 30-10-2019 και κατά τις ώρες 08.00 έως 09.30 ,προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκφόρτωση οικοδομικών υλικών.

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ