Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Πέτρου Μπούα

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018 14:00

Με απόφαση του Δήμου Τρίπολης χορηγείται στον κ. Γκανά Παναγιώτη, άδεια χρήσης δρόμου, με διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Πέτρου Μπούα, από τη συμβολή της με την οδό Γράνας έως τη συμβολή της με την οδό Μαίναλου, την Τετάρτη 31-10-2018 και κατά τις ώρες 11.00 έως 14.00, προκειμένου να εκτελεστούν οικοδομικές εργασίες.

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.