Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Βάρβογλη

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019 11:28

Με απόφαση του Αντιδημάρχου κ. Κανελλόπουλου χορογήθηκε στον κ. Ελευθέριο Δελή, άδεια χρήσης δρόμου με διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Βάρβογλη 36, από τη συμβολή της με την οδό Δούνια έως την συμβολή της με την οδό Βάρβογλη, την Τρίτη 24-09-2019 και κατά τις ώρες 12:00 έως και 14:00 , προκειμένου να προβεί σε εκφόρτωση ξυλείας λόγω οικοδομικών εργασιών.

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη της ενδιαφερομένης και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει την ίδια.Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.