Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο κέντρο της Τρίπολης

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019 14:27

Ο Δήμος Τρίπολης,με απόφαση που υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Κανελλόπουλος Αλέξανδρος, παραχωρεί την παρακάτω άδεια χρήσης δρόμου:

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥΧορηγούμε στον κ.Ιωάννη Βαρβατσούλη άδεια χρήσης δρόμου, με διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Καρακάλου 5, από τη συμβολή της με την οδό Ουάσιγκτον έως τη συμβολή της με την οδό Κοραή, την Τετάρτη 20-11-2019 και κατά τις ώρες 08.30 έως 11.00, προκειμένου να σταθμεύσει γερανοφόρο όχημα για την πραγματοποίηση μεταφοράς κουφωμάτων αλουμινίου στην οικία του.

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΑΕΞΑΝΔΡΟΣ