Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας το μεσημέρι στην οδό Μαινάλου

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 13:32

Το τμήμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Τρίπολης θα προβεί σε κοπή ελάτου την Παρασκευή 30-11-2018 στην οδό Μαίναλου μεταξύ των ωρών 15:00 έως 17:00. Για τις ανάγκες των εργασιών, την ανωτέρω ημέρα και ώρες θα χρειαστεί να σταθμεύουν και οχήματα της εταιρίας μεταφορών ξηράς του κ. Παν. Μπράβου.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι για την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών και οχημάτων θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μαινάλου από την συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου έως την συμβολή της με την οδό Θεόκριτου. Η οδοσήμανση θα πραγματοποιηθεί με δική μας ευθύνη.Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από το Δήμο.