Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας του ενός ρεύματος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 13:36

Ο Δ.Τρίπολης ,με απόφαση που υπογράφει ο Αντιδήμαρχος κ.Λαγός Γεώργιος, με την ακόλουθη ανακοίνωση  ενημερώνει για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας του ενός ρεύματος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη λόγω εργασιών αποκατάστασης καλύμματος φρεατίου.

Συγκεκριμένα:Σας ενημερώνουμε ότι το συνεργείο εργατοτεχνιτών του Δήμου  Τρίπολης θα προβεί εκτάκτως, λόγω επικινδυνότητας, σε αποκατάσταση καλύμματος φρεατίου και ρήψη τσιμέντου, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, από την Παρασκευή 01-11-2019 και ώρα 08:00 έως την Δευτέρα 04-11-2019 και ώρα 09:00.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί τις ανωτέρω ημέρες και ώρες στο ένα ρεύμα της οδού, από την συμβολή της με την οδό Μεταμορφώσεως έως την συμβολή της με την είσοδο της στην πλατεία Κολοκοτρώνη.

Η οδοσήμανση θα πραγματοποιηθεί με δική μας ευθύνη.

Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ