“Προσβασιμότητα για όλους” ζητούν τα Άτομα με Αναπηρία της Περιφ.Πελοποννήσου

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 17:16

Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου απέστειλε η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το θέμα της επιστολής αφορά την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε πόλεις, κτίρια και θάλασσες.

Στην επιστολή τονίζεται πως το θέμα της προσβασιμότητας είναι ιδιαιτέρως σημαντικό γιατί σχετίζεται με την ίση μεταχείριση και τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή και ζητείται οι αρμόδιοι “να μεριμνήσουν άμεσα για την μελέτη, σχεδιασμό και εφαρμογή των ζητημάτων” που αναφέρονται στην επιστολή ενώ δηλώνεται πως θεωρείται “απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου ΑμεΑ σε όλη αυτήν τη διαδικασία, για την ορθή και βέλτιστη επίλυση των ζητημάτων προσβασιμότητας”.Δείτε αναλυτικά την επιστολή της ΠΟΜΑμεΑ Πελοποννήσου

Επιστολή για την «Προσβασιμότητα για ΟΛΟΥΣ»