Πρόταση για ίδρυση λαϊκής αγοράς στη Δημητσάνα

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 09:23
Φωτο drt915 images

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη Δημητσάνα και στο Κατάστημα του Δήμου Γορτυνίας, στις 16 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Χορήγηση Προέγκρισης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» στην ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε., που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βυτίνας.2. Χορήγηση Προέγκρισης καταστήματος «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ GUSSEINOVA SEVDA ΤΟΥ BALAGA: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» στην Gusseinova Sevda του Balaga, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μυγδαλιάς.

3. Εισήγηση στο Δ.Σ. για την χρήση του κοινόχρηστου δημοτικού χώρου πλατείας Περδικονερίου.

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για ίδρυση λαϊκής αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Δημητσάνας.

Ο Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ