Πρώτη συνάντηση Επιτροπής Παρακολούθησης έργου “GuardEn”

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013 06:29

Στις 14 & 15 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου “GuardEn” στην Περιφέρεια του Veneto της Ιταλίας, συγκεντρώνοντας 25 εκπροσώπους από τους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας «Νοτιοανατολική Ευρώπη» και έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και στην πιλοτική εφαρμογή ενός πλαισίου στρατηγικών περιφερειακού ή τοπικού χαρακτήρα για την πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων σχετιζόμενων με τη μόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Σκοπός είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και η κατεύθυνση τους προς την υιοθέτηση πρακτικών κοινωνικής ευθύνης μέσω ενός νέου προτύπου που θα σχεδιαστεί από τους εμπλεκόμενους φορείς και μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters & network) .

 

Η πρώτη ημέρα της συνεδρίασης φιλοξενήθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία για την Πρόληψη και Προστασία του Περιβάλλοντος της Περιφέρειας του Veneto (ARPAV) στην Πάδοβα όπου συζητήθηκε η εξέλιξη του έργου και σχεδιάστηκαν οι επόμενες ενέργειες για την ορθή υλοποίησή του. Συγκεκριμένα ορίστηκαν οι περιοχές–στόχοι οι οποίες θα εξεταστούν στα πλαίσια των ερευνών που προβλέπονται από το σχέδιο, καθώς και ο τρόπος έρευνας της στάσης της αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος.

          

Τη δεύτερη ημέρα, εκτός από τα συμπεράσματα σχετικά με το συντονισμό του έργου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν μια βιώσιμη γεωργική επιχείρηση που είναι μία από τις καλές πρακτικές στην περιοχή Veneto. Το Πειραματικό αγρόκτημα του Vallevechia βρίσκεται κατά μήκος της Αδριατικής παραλιακής ζώνης ανάμεσα στα θέρετρα της Caorle και Bibione.

 

Η Vallevecchia έχει χαρακτηριστεί ως ζώνη ειδικής προστασίας και εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000 της ΕΕ. Σε αυτήν την αγροτική επιχείρηση έχουν δοκιμαστεί καινοτόμα και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα καλλιέργειας και προωθείται η μεταφορά καινοτομίας σε άλλες φάρμες. Λόγω του ισχυρού νατουραλιστικού χαρακτηριστικού του εδάφους όπου πραγματοποιούνται οι γεωργικές δραστηριότητες, ο κύριος στόχος του κτήματος Vallevecchia είναι να αξιολογήσει πώς μια προηγμένη, βιώσιμη και κερδοφόρα επιχείρηση μπορεί να συνυπάρχει με ένα υψηλού επιπέδου και διαφοροποιημένο περιβάλλον όπως είναι οι περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές.

 

Σε αυτό το πλαίσιο η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με το ρόλο που διαδραματίζει ως επικεφαλής εταίρος, συγκρότησε μια ομάδα εργασίας για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και το συντονισμό του προγράμματος. Η ομάδα εργασίας καταρτίζει ένα Στρατηγικό Σχέδιο Υλοποίησης του Προγράμματος και ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εφαρμογής που ξεκινά από την αποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης στη χωρική ενότητα. Παράλληλα καταρτίζει το σχέδιο μόχλευσης της εταιρικής ευθύνης και ενημέρωσης των εμπλεκομένων στους στόχους του προγράμματος και δημιουργεί τη Βάση των Γεωχωρικών Δεδομένων τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για τη γοργή εφαρμογή της τεχνογνωσίας που θα αποκτηθεί από τις συνέργιες των εταίρων. Επιπλέον η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει προετοιμάσει και σύντομα θα προχωρήσει στη Διακήρυξη των Δημόσιων Διαγωνισμών που αφορούν στη Διαχείριση και στη Δημοσιότητα του Προγράμματος.

 

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο, στη Σόφια της Βουλγαρίας.