Πρώτη τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Β. Κυνουρίας

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019 18:14
Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.Συνημμένα αρχεία: