Πρότυπο 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης | Η ανακοίνωση για τις εξετάσεις εισαγωγής

Σάββατο, 29 Μαΐου 2021 11:43

Από το 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης ανακοινώνεται ότι το σχολείο μας για το νέο σχολικό έτος 2021-2022 χαρακτηρίστηκε ως Πρότυπο Γυμνάσιο σύμφωνα με την Υ.Α 51614/ Δ6/ 11-5-2021 ( ΑΔΑ: ΩΦ7Ξ16ΜΤΛΗ-8ΡΞ ).

Συνεπώς, οι νέοι μαθητές για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις για να εισαχθούν σε αυτό.Για να συμμετέχει ένας μαθητής/ τρια στις εξετάσεις για το Πρότυπο σχολείο θα πρέπει οι γονείς / κηδεμόνες του να υποβάλλουν μία ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα : https://www.iep.edu.gr/pps/deppsform.php από την Παρασκευή, 28 Μαϊου 2021 μέχρι και την Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021.

Σύμφωνα με την Υ.Α οι εξετάσεις έχουν ορισθεί τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021.

Η εξέταση πραγματοποιείται με τεστ δεξιοτήτων πολλαπλής επιλογής για τα μαθήματα της γλώσσας και των μαθηματικών. Οι μαθητές δεν χρειάζεται να μελετήσουν ή να απομνημονεύσουν συγκεκριμένη ύλη.

Ενδεικτικά θέματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου ή να επικοινωνήσετε με αυτό.

H Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ