Προβλήματα στην Περιφερειακή της Τρίπολης

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019 13:45

Του Παν. Βέμου

Η Λεωφόρος ΟΗΕ, τμήμα του περιφερειακού δακτυλίου της πόλης, που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Κάποια από αυτά οφείλονται ακόμα στην αρχική τους κατασκευή, όπως η ορατότητα στο αρχικό τμήμα από Καλαμών ως την Αγ. Παντελεήμωνος. Η στροφή όταν ο δρόμος φτάνει στις γραμμές του τραίνου είναι επικίνδυνη, έχει δε μάλιστα αντίθετη κλίση το οδόστρωμα, που προκαλεί πολλά ατυχήματα. Το πιο σοβαρό είναι η διαχείριση των όμβριων υδάτων. Τα νερά που συγκεντρώνονται από τα Σφαγεία συγκεντρώνονται μέχρι την Αγ. Παντελεήμωνος χωρίς σύστημα διαχείρισης (σχάρες και δίκτυο απορροής) που την καθιστά σχεδόν χείμαρρο. Το δίκτυο των όμβριων υδάτων που έχει δημιουργηθεί κάτω από την Αγίου Παντελεήμωνος, μετά την κατασκευή του οδοστρώματος, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, αφού στην μεν άνοδο υπάρχουν ελάχιστες σχάρες απορροής και στη δε κάθοδο στο αρχικό τμήμα απουσιάζουν. Ενώ το φρεάτιο που υπάρχει πολλές φορές υπερχειλίζει από κακό καθαρισμό. Πρόσφατα δε, η Περιφέρεια (ΔΕΣΕ) έστρωσε νέα ασφαλτοτάπητα, χωρίς να αφαιρέσει τον παλαιό, με αποτέλεσμα σε τμήμα της οδού, το ύψος του οδοστρώματος να υπερβεί τα κράσπεδα (ρείθρα) των πεζοδρομίων. Έτσι, τα νερά του δρόμου υπερχειλίζουν και πλημμυρίζουν τα υπόγεια των παρακείμενων οικοδομών. Μετά από διαμαρτυρία (προφορική και γραπτή) των κατοίκων της περιοχής, η ΔΕΣΕ μας ενημέρωσε προφορικά, ότι αρμόδια για το πρόβλημα είναι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης. Αναρωτιέται κανείς, πριν από κάθε ενέργεια, δεν πρέπει να υπάρχει συνεννόηση των αρμόδιων υπηρεσιών ώστε να αντιμετωπίζονται τα όποια προβλήματα προκύψουν ;Υπήρχε μελέτη για την στρώση του ασφαλτοτάπητα ; Ή μήπως στην προεκλογική πολιτική του κλεισίματος των λακκουβών αντί να λύνουμε, δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα ;

Οι συναρμόδιες υπηρεσίες ΔΕΣΕ, Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ΔΕΥΑΤ οφείλουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά το πρόβλημα σε έναν μεγάλης κυκλοφορίας δρόμο και δυστυχώς δε φτάνουν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων για να γίνονται κάποιες επιμέρους διαρθρωτικές κινήσεις. Η νέα περιφερειακή και δημοτική αρχή ας μην ασχοληθούν με επικοινωνιακά ζητήματα αλλά με τα πραγματικά προβλήματα μιας πόλης που φθίνει και ενός νομού που καταρρέει.

Τρίπολη Ιούλης 2019