Ψαλμοί … Και στο βάθος ο Μεσσίας (vid)

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2020 18:04

Ψαλμοί… Και στο βάθος ο Μεσσίας. Δείτε το βίντεο με τη φωνή του Αρχιμ. Ιάκωβου Κανάκη σχετικά με το βιβλίο των Ψαλμών της Παλαιάς Διαθήκης.

Και πως η Παλαιά Διαθήκη ανοίγεται στην Καινή, ενώ η Καινή κρύβεται στην Παλαιά.