Ψήφισαν Γιώργος Καμπύλης και Τάκης Μαντάς στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Κυριακή, 2 Ιούνιος 2019 16:48

Η δήλωση του Γιώργου Καμπύλη μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος

Σήμερα με τη δύναμη της ψήφου σας
ολοκληρώνουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή στη Βόρεια Κυνουρία.
Ψηφίζουμε “Πρωτοβουλία Αλλαγής”.

Η δήλωση του Τάκη Μαντά μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος

Μετά από την επίσκεψη στα εκλογικά τμήματα Αστρους, Δολιανων, έφτασα στο εκλογικό τμήμα Κουτρούφων. Ψηφίσαμε μαζί με το γείτονα και φίλο Chris Vlachos. Καλή εκλογική διαδικασία σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου μας.. Καλά αποτελέσματα!!!