Ψήφισμα Δήμου Πύλου-Νέστορος για το στρατόπεδο Καλαμάτας

Τρίτη, 7 Ιούνιος 2016 20:04

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου-Νέστορος, κατά τη συνεδρίασή του στις 07-06-2016, αφού έλαβε υπόψη δημοσιεύματα του Τύπου, τα οποία περιελάμβαναν δηλώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας περί ενδεχόμενης παύσης λειτουργίας ή περί μείωσης της στελέχωσης του 9ου Συντάγματος Πεζικού «Γιαννιτσά», το οποίο εδρεύει στο στρατόπεδο Παπαφλέσσα της Καλαμάτας,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ:1) Θεωρεί αναγκαία από ιστορική και κοινωνική άποψη αλλά και συνδεδεμένη με την ιστορία της Μεσσηνίας, την παρουσία και λειτουργία του 9ου Συντάγματος Πεζικού «Γιαννιτσά», που εδρεύει στο στρατόπεδο Παπαφλέσσα της Καλαμάτας, το οποίο διαθέτει τις πλέον σύγχρονες ανά την Ελλάδα εγκαταστάσεις εκπαιδεύσεως και διαβιώσεως οπλιτών.

2) Ζητεί από την Κυβέρνηση, δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο κατάργησης του 9ου Συντάγματος Πεζικού «Γιαννιτσά» ή μείωσης της στελέχωσης του ή παύσης λειτουργίας του στρατοπέδου Παπαφλέσσα.

3) Καλεί σε συσπείρωση όλους τους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς φορείς της Μεσσηνίας.