Ψήφισμα του Ε.Κ.Αρκαδίας για την «Απολιγνιτοποίηση»

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 13:53

Ta Σωματεία μέλη του Ε.Κ.Αρκαδίας που πήραν μέρος στις εργασίες του Απολογιστικού Συνεδρίου πήραν Ομόφωνη Απόφαση στην έκδοση του παρακάτω Ψηφίσματος αναφορικά με το θέμα της “Απολιγνιτοποίησης”:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ ΑΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ «ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ»

Στην Τρίπολη σήμερα   9-2-2020, εμείς οι αντιπρόσωποι – σύνεδροι των Σωματείων μελών του Ε.Κ.Αρκαδίας, που πήραμε μέρος στις εργασίες του Απολογιστικού Συνεδρίου αφού ακούσαμε τους εισηγητές της Διοίκησης και τους προβληματισμούς των ομιλητών συνέδρων πήραμε Ομόφωνη Απόφαση στην έκδοση του παρακάτω Ψηφίσματος:

Κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων έως το 2023 και δραστική μείωση των εργαζομένων έως το 2024 περιλαμβάνει το πρόγραμμα «εκσυγχρονισμού» της ΔΕΗ ΑΕ, που ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γ. Στάσσης.

Φτάσαμε στην«απολιγνιτοποίηση»  και το κλείσιμο των μονάδων ως αποτέλεσμα της πολιτικής απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση του ηλεκτρικού ρεύματος και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ιδιωτικών ομίλων. Αποκλείεται ο λιγνίτης για να αφήσει χώρο σε άλλες μορφές Ενέργειας κυρίως Ανανεώσιμες (ΑΠΕ) και Φυσικό Αέριο (ΦΑ).Κλείνουν τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ που παράγουν φθηνό ρεύμα για να ανοίξει ο δρόμος να μπούν μέσα στο σύστημα όλο και περισσότερες ιδιωτικές μονάδες ΑΠΕ, που πολλαπλασιάζονται χρόνο με το χρόνο και να έχουν ως μονάδες βάσης για την ευστάθεια του συστήματος τις μονάδες φυσικού αερίου.

Το κλείσιμο εδώ και τώρα της Νο 3 μονάδας που είναι καθ΄όλα αξιόπιστη και αποδοτική δείχνει να συνδυάζεται με την καύση των απορριμμάτων, τη δημιουργία ΧΥΤΕΑ και λοιπών εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης.

Η μετάβαση και ο διάλογος για την επόμενη μέρα είναι απάτη, γιατί βάζει ως προαπαιτούμενα το κλείσιμο των μονάδων και ορυχείων, να προχωρήσουν οι απολύσεις.

Να μην περάσει αυτός ο αντιλαϊκός ενεργειακός σχεδιασμός της κυβέρνησης για τα συμφέροντα μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

  • Καμία αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Ρεύμα φθηνό για το λαό. Καμία διακοπή ρεύματος σε εργαζόμενο, άνεργο, αυτοαπασχολούμενο, φτωχό, αγρότη.
  • Όχι στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της «ΔΕΗ Α.Ε.». Κανένα κλείσιμο μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κανένα κλείσιμο ΑΗΣ και ΥΗΣ, Ορυχείων. Όχι στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ –ΔΕΔΔΗΕ. Ακύρωση του νομοθετικού πλαισίου της απελευθέρωσης στρατηγικών τομέων της οικονομίας (Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Ύδρευση).
  • Καμία απόλυση εργαζομένων, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τώρα στη ΔΕΗ και στην Λιγνιτική Α.Ε.
  • Κανένας εργαζόμενος απλήρωτος στις εργολαβίες. Να καταργηθούν άμεσα οι εργολαβίες και να προσληφθούν οι συνάδελφοι με απευθείας σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στις ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ – ΑΔΜΗΕ – ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ:

Στη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας να επιδώσει το ψήφισμα αυτό στην Κυβέρνηση, τα Κόμματα, του Βουλευτές του Νομού, τη ΓΣΕΕ, στους αρμόδιους τοπικούς φορείς και στον τύπο

Εντολή της  Γ.Σ

Τρίπολη  9- 2 – 2020