Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις από το δήμο Μεγαλόπολης

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015 08:31

Ο Δήμος Μεγαλόπολης σε εφαρμογή του Ν.4321/2015 ρυθμίζει σε 100 δόσεις όλες τις έως και 01.03.2015 ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς και αυτές που θα βεβαιωθούν έως 26.05.2015 οφειλές, ως εξής :1.jpg

Η προθεσμία για υπαγωγή στη ρύθμιση ορίζεται έως 26-05-2015.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20,00€) ευρώ και ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι εκατό (100). 
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις είναι μηνιαίες και καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.
Οφειλές πάνω από 5.000 € επιβαρύνονται με τόκο 3 % ετησίως. Η μηνιαία προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής της δόσης ανέρχεται σε 0,25%.