Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας | Δεν συνδράμει πλέον στη λειτουργία του εργαστηρίου αποφοίτων

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019 18:19

Στην συνάντηση φορέων και πολιτών που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24/8/19 για το θέμα του «Εργαστηρίου αποφοίτων και μαθητών» του Ιδρύματος Χρ. Β, Ρούνιου φάνηκε καθαρά η πρόθεση της διεύθυνσης της Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας να μη συνεχίσει να συνδράμει η σχολή στη λειτουργία του εργαστηρίου αυτού.

Η διεύθυνση της σχολής δήλωσε ότι δεν επιθυμεί πλέον την από κοινού ρευματοδότηση και παροχή αερίου και επιπλέον ότι επιθυμεί να επιστραφούν στη σχολή τα μηχανήματα που είχε παραχωρήσει ως χρήση η προηγούμενη Διεύθυνση, επικαλούμενη λόγους ευθύνης.Ταυτόχρονα απαίτησε από το ίδρυμα την επιχορήγηση άλλων δράσεων που προτίθεται να αναπτύξει στον χώρο της σχολής.

Από την άλλη μεριά παρουσιάστηκε η συμβολή του εργαστηρίου στην μαθησιακή αλλά και στην επαγγελματική εξέλιξη των μαθητών, καθώς και το γεγονός ότι η ύπαρξη και λειτουργία του έχει προσδώσει υπεραξία στη σχολή και αποτελεί κίνητρο προσέλευσης μαθητών.

Τονίστηκε επίσης ότι η αρχική συμφωνία το 2014 προέκυψε από αρμονική συνεργασία των δύο φορέων καθώς το Ίδρυμα επιχορηγεί τη Σχολή (και έχει εξοπλίσει με πλήρως εξοπλισμένους πάγκους εργασίας τόσο το εν λόγω εργαστήριο, όσο και τα τρία εργαστήρια της σχολής) και δεν παρουσιάζει κανένα κέρδος από την λειτουργία του εργαστηρίου.

Τέλος επισημάνθηκε ότι η απομάκρυνση των μηχανημάτων θα σημάνει τη δυσλειτουργία και το κλείσιμο του εργαστηρίου, όπως και οι σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες διαχωρισμού της ρευματοδότησης (το κτίριο ανήκει στον Δήμο και ο χώρος του εργαστηρίου έχει παραχωρηθεί στο ίδρυμα μόνο για τον σκοπό του εργαστηρίου).

Στην συνάντηση προτάθηκαν (πάνω από μία) λύσεις για το παραπάνω πρόβλημα που προϋποθέτουν την διάθεση και την συμμετοχή τόσο της διεύθυνσης της σχολής και του ιδρύματος όσο και του Δήμου Γορτυνίας.

Ελπίζουμε ότι οι παραπάνω εμπλεκόμενοι φορείς θα σταθούν αντάξιοι των ευθυνών τους αλλά και πως όλοι οι φορείς και οι πολίτες της Στεμνίτσας θα συνεισφέρουν για το καλό της Τέχνης και του τόπου.