ΣΔΙΤ απορριμμάτων | Εκδικάστηκαν στο ΣτΕ οι προσφυγές για την Παλαιόχουνη και την Σκάλα

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 15:38

Την Τετάρτη, 2/6/2021, εκδικάστηκαν στο Ε’ Πενταμελές Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι Αιτήσεις των κατοίκων και Πολιτιστικών Συλλόγων της Παλαιόχουνης, Ασέας και Κερασταρίου, καθώς και του Δήμου Ευρώτα και κατοίκων της Σκάλας  Λακωνίας για την ακύρωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  του ΥΠΕΚΑ, τότε, ΥΠΕΝ τώρα, αριθμ.  173.714/9.7.2014 και της Τροποποίησης αυτής από 19/7/2019, που αφορούν στο Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ».

Πληρεξούσιοι δικηγόροι παρέστησαν  δυο διακεκριμένοι δικηγόροι και γνώστες του αντικειμένου, ο  καθηγητής – δικηγόρος κ. Γεώργιος  Μπάλιας και ο δικηγόρος Αθηνών  κ. Ανδρέας Μπακόπουλος.Αναμένεται η έκδοση σχετικών αποφάσεων, όπως επίσης, αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ και για την Καλλιρρόη. Η Αίτηση αυτή Ακυρώσεως  έχει εκδικαστεί στις 5/2/2020 επίσης στο Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ.

Α)    Υποστηρίχθηκε  από τους ως άνω δικηγόρους στο ΣτΕ, όλο το νομικό πλαίσιο που έχει παραβιαστεί, είτε της εθνικής είτε της ενωσιακής νομοθεσίας. Τονίστηκε επίσης  η συνεχής κρατική παρέμβαση από την αρχή του έργου υπέρ της αναδόχου εταιρείας. Όταν διαπιστώνεται αδυναμία να προχωρήσει το έργο, «παρεμβαίνει» η κρατική εξουσία και νομοθετεί για να καλύψει πλημμέλειες, παραλείψεις και αδυναμίες των αντιδίκων να  προχωρήσουν  στην υλοποίηση του με την υπάρχουσα νομοθεσία.

Τέτοιες κρατικές παρεμβάσεις είναι:

  • N.4635/2019, άρθρο 229, με το οποίο διευρύνθηκε η αρμοδιότητα των Οικονομικών Επιτροπών, οι οποίες πήραν τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.
  • Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ. 1θ, με το οποίο, τροποποιήθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, επίσης,  διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής  των Δήμων  για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα, καταργώντας  τη σχετική  δικαιοδοσία των Δημοτικών Συμβουλίων.
  • Ν.4801/2021, άρθρο 36, με το οποίο, μετά τις δύο Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ευρώτα, που δεν ενέκριναν την είσοδο-έξοδο οχημάτων για την κυκλοφοριακή σύνδεση με το Έργο και σχετικές Προσφυγές Συλλόγων ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Δήμο Οιχαλίας – ενώ σχετικές Προσφυγές Συλλόγων Παλαιόχουνης απορρίφθηκαν – αφαιρέθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητες από τα Δημοτικά  Συμβούλια και μεταφέρθηκαν στο Υπ. Ανάπτυξης, καταργώντας  τη δικαιοδοσία των Δημοτικών Συμβουλίων.
  • Ειδική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθμ. 17/5-10-2018, όπου όταν αποκαλύφθηκε ότι ο προσωρινός ανάδοχος είχε προσκομίσει «εικονικά» συμβόλαια και είχε πιστοποιήσει ψευδώς η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας για την εγκυρότητα των τίτλων κυριότητας στην Παλαιόχουνη, αλλά και στη Σκάλα -όπου υπήρχε διεκδίκηση του Ελληνικού Δημοσίου- που κατείχε η ΤΕΡΝΑ, για να μην εκπέσει ο προσωρινός ανάδοχος και, εν συνεχεία, ο οριστικός ανάδοχος, ο οποίος ουδέποτε έπρεπε να ανακηρυχθεί,  προχώρησαν σε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπό  το ειδικό νομικό καθεστώς του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001, με  αναγκαστική επίταξη των ακινήτων. Επικαλέστηκαν, δηλαδή, μία «εξαιρετική» περίπτωση, που εφαρμόζεται σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν το Έργο πρέπει να γίνει άμεσα, από τη στιγμή που θα αποφασισθεί (βλ. Μαλιακός, Μάνδρα κ.λπ.), εδώ για μην χαθεί η συγχρηματοδότηση από Ε.Ε.. Εδώ, το Έργο που μας απασχολεί έχει κλείσει δεκαετία από τότε που ξεκίνησε και έχει χάσει πλέον το χαρακτήρα του «κατεπείγοντος» που σημαίνει το 7Α.
  • Απόδειξη της παραβίασης της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας είναι ότι επεστράφη ο φάκελος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον οποίο είχε υποβάλει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για συγχρηματοδότηση του Έργου, ως απορριπτέος. Η συγχρηματοδότηση αυτή δεν πρόκειται να γίνει ποτέ,  διότι δε μπορούν να «θεραπευτούν» οι ελλείψεις των προϋποθέσεων της διαχείρισης απορριμμάτων, που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Β) Αναφέρθηκε, επίσης,  κατά την εκδίκαση στο  Συμβούλιο της  Επικρατείας, ότι:

1)  Αντιδήμαρχος Δήμου της Περιφέρειας, έχει αναφέρει  τα εξής στην Εκτελεστική Επιτροπή Αντιδημάρχων, σύμφωνα με τα επίσημα Πρακτικά της: « …Η υπόθεση είναι η εξής. Επειδή συμμετέχω στο ΦΟΔΣΑ, το ότι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν βγάζει απόφαση γιατί είπε ορθά κοφτά εγώ θα βγάλω απόφαση όταν θα λειτουργήσει το εργοστάσιο…».

2)  Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου σε συνέντευξη της  14/1/21 ανέφερε <<…θεσμικά έχομε τελειώσει με δικαστήρια…οικονομικές επιτροπές θέλω να σας πω ότι δεν θα φτάναμε εδώ χωρίς τις αυξημένες αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής…>> ενώ γνώριζε για τη συζήτηση στο ΣτΕ και τις άλλες εκκρεμοδικίες που υπάρχουν. Συνεπώς, ή ψεύδεται ή έχει πληροφόρηση ίδια με τον Αντιδήμαρχο που προαναφέρθηκε.

Εάν είναι έτσι, τότε υπάρχει κατάλυση της Δημοκρατίας και κλονίζεται στον πολίτη η Αρχή της Χρηστής Διοίκησης και της  Δικαιολογημένης Εμπιστοσύνης στο Κράτος.

Β) Επιπλέον Καταγγέλλουμε:

1)Την όλως  «παράνομη» εισβολή και «καταπάτηση» ιδιοκτησιών στην Παλαιόχουνη, στο Χώρο της οποίας  προετοιμάζεται να γίνει ένας νέος μεγάλος ΧΑΔΑ, όπου δεν τηρήθηκαν, καν,  οι  Όροι της Επίταξης,  με μία αναληθή στα περιλαμβανόμενα στοιχεία της  fast track Οικοδομική ‘Αδεια, χωρίς προέγκριση και ενώ εκκρεμούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι στο ΣτΕ,  για την οποία τηρείται «σιγή ιχθύος» από την Περιφερειακή Αρχή.

2)Την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για αύξηση των δημοτικών τελών στο Δήμο Οιχαλίας για το έτος 2022, λόγω του Έργου ΣΔΙΤ, όπου η συνολική τιμή του τόνου θα ξεπεράσει τα 110 ευρώ. Είναι σαφές ότι ανάλογες αποφάσεις θα υπάρξουν σε όλους τους Δήμους επιβεβαιώνοντας το  ΠΟΣΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΑΧΘΕΣ, είναι το Έργο αυτό για όλους τους Δήμους και τους κατοίκους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θέμα που έχει παραδεχθεί και η «ανάλγητα» επισπεύδουσα Περιφερειακή Αρχή.

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ.

Τέλος, καλούμε, για μια ακόμη φορά, την κυβέρνηση, την  Περιφερειακή Αρχή και το ΦΟΣΔΑ να Ακυρώσουν το αντιπεριβαλλοντικό, οικονομικά επαχθές και γεμάτο παρανομίες έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης των απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου και να προχωρήσουν σε Επανασχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων,  σύμφωνα με τις αρχές της Kυκλικής Oικονομίας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος με Aποκεντρωμένα ‘Eργα,  κατά ομάδες Δήμων και υπό την ευθύνη και διαχείριση των ιδίων,  τα οποία  να ακολουθούν  τα βήματα: Πρόληψη, Διαλογή στην Πηγή, Ανάκτηση χρήσιμων υλικών, Ανακύκλωση, Κομποστοποίηση.  Η ανακύκλωση πρέπει να ξεκινάει από τη διαλογή στην πηγή (δηλαδή διαχωρισμός ανά υλικό) και την ύπαρξη ξεχωριστών κάδων και «ρευμάτων» για πλαστικό, γυαλί, χαρτί, μέταλλο, οργανικά κλπ. Τα ανακυκλώσιμα υλικά να οδηγούνται σε δημόσιους-δημοτικούς χώρους διαχείρισης μικρής κλίμακας  και τα οργανικά να οδηγούνται προς κομποστοποίηση.

Καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο  και τα Δημοτικά Συμβούλια να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και  τους φορείς , τις Επιτροπές Αγώνα και τους πολίτες να εντείνουν τους αγώνες τους για να ακυρωθεί το  ΣΔΙΤ  και να προχωρήσουμε στην εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων με αποκεντρωμένες Μονάδες Κομποστοποίησης και ΚΔΑΥ,  ανά Περιφερειακή Ενότητα.-

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

Βαλιώτης  Βαγγέλης,  Δημοτικός Σύμβουλος Σπάρτης πρώην  Δήμαρχος.

Πνευματικός Αλέξανδρος, Δημοτικός Σύμβουλος Κορινθίων  πρώην  Δήμαρχος.

Νταλιάνης Δημήτρης,  Δημοτικός Σύμβουλος Ευρώτα   πρώην  Δήμαρχος.

Πετράκος Θανάσης, Περιφερειακός Σύμβουλος «Αγωνιστική    Συνεργασία Πελοποννήσου», πρώην Βουλευτής

Κάτσαρης Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος «Ανταρσία του Μοριά»

Λυμπεροπούλου Δήμητρα,  Περιφερειακή  Σύμβουλος «Πράσινη Πελοπόννησος»

Πουλοκέφαλος Γιώργος, Περιφερειακός Σύμβουλος «Νέοι Δρόμοι για την Πελοπόννησο»

Πλειώτας Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος Σπάρτης μέλος  ΦΟΣΔΑ

Κόνιαρης Δημήτρης, Δημοτικός Σύμβουλος Οιχαλίας

Σταυρόπουλος Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος Οιχαλίας

Καπόπουλος  Δημήτρης, Εκπρόσωπος της Επιτροπής Αγώνα φορέων και κατοίκων Δήμου Οιχαλίας

Κουτουζή Καλλιόπη, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Παλαιόχουνης

Μπούρκουλας Πέτρος, Πρόεδρος Συλλόγου Καλλιρρόης

Αργυρόπουλος Σταύρος,  πρώην  Δημοτικός Σύμβουλος Σπάρτης

Δημόπουλος Δημήτρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,  Ασέα