Σε ερευνητικό πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας για το “έξυπνο πέλμα” το ΚΑΑ Παλλάδιον (video)

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019 21:42

Σε ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα που σαν κεντρικό στόχο έχει την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου φορητού αισθητήρα ( έξυπνου πέλματος ) που θα επιτρέπει τη συνεχή ανάλυση και την αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης συμμετέχει ως βασικός εταίρος το Κέντρο Αποκατάστασης ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ Ένας από τους κεντρικούς δικαιούχους φορείς του καινοτόμου αυτού προγράμματος είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ( Ι.Τ.Ε. ) που αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά Ερευνητικά Κέντρα παγκοσμίως.

Η κεντρική στόχευση του ερευνητικού έργου είναι η σχεδίαση και η κατασκευή ενός έξυπνου φορετού πέλματος ( Smart Insole ) η οποία θα βασίζεται σε μια ολοκληρωτικά διαφορετική αρχιτεκτονική σε σχέση με τις υφιστάμενες προσεγγίσεις, επιτυγχάνοντας βελτίωση τόσο της ευαισθησίας όσο και σημαντική μείωση της τιμής. Παράλληλα το συνοδευτικό λογισμικό θα παρέχει εύχρηστα εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης των πολύπλοκων δεδομένων της βάδισης.Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και μέχρι σήμερα η μέτρηση της ανθρώπινης βάδισης γίνεται με παραδοσιακές κλίμακες που χρησιμοποιούνται σε κλινικές συνθήκες και είναι ημι – υποκειμενικές ενώ η ανάλυση των παραμέτρων της βάδισης πραγματοποιείται από ειδικούς που παρατηρούν τον τρόπο και την ποιότητα βάδισης του ασθενούς.Το μειονέκτημα αυτών των μεθόδων είναι ότι στηρίζονται σε υποκειμενικές μετρήσεις, ιδίως όσον αφορά την ακρίβεια και την ευαισθησία, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σφάλμα στη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία των παθολογιών.

Το ΚΑΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ συμμετέχει ως δικαιούχος φορέας σε αυτή τη την καινοτόμο δράση εθνικής εμβέλειας που φέρει την επωνυμία: “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση του έργου για την κατασκευή του φορετού αισθητήρα ( smart insole ) ανάλυσης και αξιολόγησης της ανθρώπινης βάδισης. Η σύμπραξη του ΚΑΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ( Ι.Τ.Ε. ) και με τους υπόλοιπους επιστημονικούς και βιομηχανικούς φορείς έγκειται στη λειτουργία Τμήματος Νευροανάδρασης στο Κέντρο Αποκατάστασης της Τρίπολης. Βασικός πυρήνας της επιστημονικής μεθόδου της Νευροανάδρασης είναι η καταγραφή και η ποσοτική ανάλυση της εγκεφαλικής δραστηριότητας ( qEEG ) η οποία προσφέρει τη δυνατότητα χαρτογράφησης της εγκεφαλικής λειτουργίας.

Το φιλόδοξο αυτό έργο συντονίζεται από τον Καθηγητή του ΤΕΙ Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ( ΙΤΕ ) Δρ. Εμμανουήλ Τσικνάκη και συγκεντρώνει μια κοινοπραξία από έξι φορείς με ακαδημαϊκούς, κλινικούς και ειδικούς της βιομηχανίας. Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι το ΤΕΙ Κρήτης, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι εταιρείες ΠΡΙΣΜΑ Ηλεκτρονικά ΑΕΒΕΕ και PD Neurotechnology και το Κέντρο Αποκατάστασης ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ.

Σε δηλώσεις του ο κ. Τσικνάκης τόνισε ότι: “ο ρόλος του ΚΑΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ στο έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς θα συντονίσει τις δράσεις που σχετίζονται με την αξιολόγηση από τους τελικούς χρήστες των τεχνολογιών και των συστημάτων υποστήριξης των ιατρικών αποφάσεων που το έργο θα αναπτύξει”.

Από την πλευρά του ο Νευροψυχολόγος κ. Μάριος Σεβρισαριανός που είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΚΑΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ( στο Τμήμα Νευροανάδρασης ) και εξειδικευμένος στις Νευροεπιστήμες υπογράμμισε ότι η συνεργασία του ΚΑΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των νέων ερευνητικών ευρημάτων με στόχο την καλύτερη αξιοποίησή τους από τους ειδικούς επιστήμονες που έχουν αναλάβει την κατασκευή του “έξυπνου πέλματος”.

Εκτός από την επιστημονική αξιοποίηση της μεθόδου της ποσοτικής εγκεφαλογράφησης το ΚΑΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ με τη συμμετοχή του στο εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα προσβλέπει παράλληλα και στη βελτιστοποίηση της καθημερινότητας των θεραπευομένων του αφού η σταθερή βάδιση αποτελεί στόχο για τα περισσότερα περιστατικά ( όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος του πάρκινσον κ.α. ) και συνδέεται άμεσα με την ψυχοφυσιολογική τους αποκατάσταση.

Η Πρόεδρος του ΚΑΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ κ. Κατερίνα Καρνιαδάκη αναφερόμενη στη συνεργασία του Κέντρου με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ( ΙΤΕ ) δήλωσε ότι: ¨συμμετέχουμε με ιδιαίτερη χαρά σε αυτό το καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας και προσβλέπουμε στην μέγιστη επιστημονική αξιοποίηση όλων εκείνων των στοιχείων που θα παραχωρήσουμε στο ΙΤΕ προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η σχεδίαση και η κατασκευή του έξυπνου φορετού πέλματος. Για την καλύτερη και τη γρηγορότερη προώθηση του έργου έχουμε θέσει στη διάθεση του Ιδρύματος τόσο το Ρομποτικό μας Κέντρο όσο και το εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος της Νευροανάδρασης. Είμαστε σίγουροι ότι το Smart Insole θα αποτελέσει στο άμεσο μέλλον ένα επιστημονικό εργαλείο που θα επιτρέψει σε πολλούς ασθενείς να βελτιώσουν σημαντικά τη βάδισή τους και θα βοηθήσει πολύπλευρα το ιατρικό προσωπικό προκειμένου οι διαγνώσεις να γίνουν πιο γρήγορες και πιο ακριβείς. Το γεγονός ότι το Κέντρο μας επελέγη από το Ι.Τ.Ε. ως βασικός δικαιούχος φορέας για την πραγματοποίηση του έργου αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τη σοβαρή δουλειά που γίνεται εδώ και η οποία μπορεί να αξιοιποιηθεί και σε ερευνητικό επίπεδο. Εμείς θα συνεχίσουμε σταθερά να επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες και στην εκπαίδευση του προσωπικού μας αφού μόνο έτσι πιστεύουμε ότι γινόμαστε καλύτεροι και πιο ωφέλιμοι για τους θεραπευόμενούς μας”.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο Smart Insole με προυπολογισμό 996.000 ευρώ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους μέσω της δράσης: “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία ( ΕΠΑνΕΚ ) 2014 – 2020.