Σεμινάριο εξυπηρέτησης πελατών και προώθησης πωλήσεων εστιατορίου

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016 11:50

Πραγματοποιήθηκε στο Estella, την Παρασκευή και το Σάββατο 13 και 14 Μαΐου αντίστοιχα, σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Προώθηση Πωλήσεων Εστιατορίου».

Το σεμινάριο διήρκησε 10 ώρες συνολικά και το παρακολούθησαν 25 εργαζόμενοι – στελέχη του Estella Mediterranean cuisine.Εισηγητής ήταν ο Οικονομολόγος-Κοινωνιολόγος Δρ. Λεωνίδας Μπίλλης ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων εστίασης.

Στους εκπαιδευόμενους δόθηκαν σημειώσεις καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση όλων όσων ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον πελάτη θεωρείται δεδομένη προκειμένου να βελτιωθούν οι επαγγελματικές μας δεξιότητες.