Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Αρκαδίας: «Ο κ. Κούρος να ακολουθήσει τη νομική οδό ή να ανακαλέσει δημόσια»

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 16:33

Με απόφαση του το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας ζητά από τον κ. Κούρο να ακολουθήσει τη νομική οδό ή να ανακαλέσει.

 “Πληροφορηθήκαμε τις δηλώσεις του κ. Ηλία Κούρου, Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης στα Μ.Μ.Ε. στις 19 Μαΐου 2020.
Με έκπληξη τον ακούσαμε να αναφέρεται κατά υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, καταλογίζοντας τους πράξεις που τις θεωρεί μεμπτές.
Καλούμε τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης, εάν θεωρεί ότι έχουν γίνει αυτές οι πράξεις να ακολουθήσει τη νόμιμη οδό και τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου ή να ανακαλέσει δημόσια.
Έχει άλλωστε αποδειχτεί ότι το σύνολο των υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης προσφέρουν με τον καλύτερο τρόπο τις υπηρεσίες τους στο Δήμο, ανεξαρτήτως Αιρετής Διοίκησης.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ”