Σύμβουλος του Δημάρχου Τρίπολης για τον εορτασμό του 2021 ο Γ.Πραχαλιάς

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 17:00

Σύμφωνα με ανακοίνωση ο Δήμαρχος Τρίπολης ορίζει τον κ. Πραχαλιά Γεώργιο του Θεοδώρου άμισθο σύμβουλο του Δημάρχου υπεύθυνο για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό- “Τρίπολη 2021”.

 Η θέση αυτή είναι άτυπη και δεν εντάσσεται ούτε εμπίπτει στις θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών του Δήμου Τρίπολης.

Ο ανωτέρω ορισθείς θα συνδράμει εθελοντικά και αμισθί αποκλειστικά για το σκοπό (ad hoc) προετοιμασίας του Δήμου Τρίπολης για τα διακοσάχρονα της Εθνεγερσίας του 1821 και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που άρχεται από τον ορισμό του και λήγει με την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού- “Τρίπολη 2021”.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

 

Διαβάστε την απόφαση εδώ