Συνάντηση εργασίας Νίκα-στελεχών της Περιφέρειας με εκπροσώπους της Ε.Ε (video – pics)

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019 11:27

Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Π. Νίκας και στελέχη της Περιφέρειας, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης, τη  Δευτέρα 4 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκε αναλυτικά η πορεία του ΠΕΠ Πελοποννήσου.Ειδικότερα, η ημερήσια διάταξη της συνάντησης περιελάμβανε:

– Πορεία υλοποίησης των ΠΕΠ σύμφωνα με τον πίνακα προόδου ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχος και Επενδυτική προτεραιότητα – Σημαντικότερα προβλήματα υλοποίησης.

– Ν+3 και προβλέψεις δαπανών μέχρι τέλος 2019 και 2020.

– Πορεία υλοποίησης των εκχωρημένων σε εθνικά ΕΠ έργων

– Σχόλια στις παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια έκθεση προόδου του 2018 – Ares(2019)5129215 από τις 7/8/2019

– Πορεία υλοποίησης των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (πρόοδος ενεργοποίησης των δράσεων συγκριτικά με την τελευταία τεχνική συνάντηση –χρονοδιαγράμματα)

– Πορεία υλοποίησης ΟΧΕ και ΣΒΑΑ – επόμενα βήματα.

– Λοιπά θέματα – Ειδικά θέματα ανά ΠΕΠ.