Συνάντηση ΣΕΒΙΠΕΤ – ΕΤΒΑ για την επέκταση και ανάπτυξη της ΒΙΠΕ Τρίπολης

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021 13:16

Mε δελτίο τύπου ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης ενημερώνει ότι:

Στα πλαίσια της επίσκεψης στην Τρίπολη του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΤΒΑ κ. Αθανάσιου Ψαθά και της Υπεύθυνης Εταιρικής Επικοινωνίας κας Γεωργίας Πανοπούλου την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 ζητήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΣΕΒΙΠΕΤ κ.Γιώργο Δημητρόπουλο και τον Αντιπρόεδρο κ. Νίκο Τότση προκειμένου τα παρακάτω θέματα να συζητηθούν στο επόμενο ΔΣ με την παρουσία όλων των μελών του Συνδέσμου .Τα κυρίως θέματα που συζητήθηκαν ηταν η κατάσταση και τα προβλήματα της
βιομηχανικής περιοχής (φορέας διαχείρισης και ιδιοκτήτης των αδιάθ ε των οικοπέδων της
οποίας είναι η ΕΤΒΑ) καθώς διερευνήθηκαν και οι περαιτέρω τρόποι συνεργασίας του Συνδέσμου και της Εταιρείας για την επέκταση της ΒΙΠΕ καθώς και για την ανάπτυξή της.

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν οι προσπάθειες που γίνονται για να ενταχθεί η ΒΙΠΕ Τρίπολης στο Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την έναρξη του κατασκευαστικού έργου για την τροφοδότηση της ΒΙΠΕ Τρίπολης με φυσικό αέριο αλλά και το κόστος των κοινόχρηστων υπηρεσιών που επιβαρύνουν τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις .

Τέλος αναφέρθηκαν στην συμφωνία της ΕΤΒΑ με την Wind που θα αναλάβει την κατασκευή του νέου δικτύου οπτικών ινών εντός της περιοχής της ΒΙΠΕ και τη σύνδεση του με το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών νέας γεν ιάς της εταιρείας.

Κλείνοντας την συνάντηση , ο πρόεδρος κ Δημητρόπουλος Γεώργιος συμφώνησε να
ενημερώσει τα μέλη του ΔΣ εκτενέστερα και εάν χρειαστεί να συμμετέχει στο επόμενο ΔΣ
και εκπρόσωπος της ΕΤΒΑ για τυχόν διευκρινήσεις.